Advertisement

Doanh nghiệp tại Huyện Đăk Đoa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NĂNG LƯỢNG BẢO PHONG

Mã số thuế: 5901157446 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Hiếu
Địa chỉ: Thôn Hà Lòng 2, Xã K- Dang, Huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN HƯNG PHÁT GIA LAI

Mã số thuế: 5901170140 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Tự
Địa chỉ: 72 Trần Phú, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUẤN ANH HÀ NỘI TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 5901169508 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hưng
Địa chỉ: 37D Nguyễn Huệ, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH HỒNG GIA BẢO GIA LAI

Mã số thuế: 5901157686 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Thanh Bích
Địa chỉ: Thôn Piơm, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH TBYT PHAN MINH

Mã số thuế: 5901158961 - Đại diện pháp luật: HUỲNH THỊ LOAN
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tân Bình, Huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY CỔ PHẦN KIPINA

Mã số thuế: 5901162502 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Năm
Địa chỉ: 01 M - Đường Nguyễn Trãi, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ UNIQ VIỆT NAM

Mã số thuế: 5901163150 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Minh
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Trang, Huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN GIA HUỲNH PHÁT

Mã số thuế: 5901165824 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Công Nghĩa
Địa chỉ: 439 Nguyễn Huệ, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIÊU ĐỎ GIA LAI

Mã số thuế: 5901165817 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Sơn
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Nam Yang, Huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC HỒ GIA LAI

Mã số thuế: 5901166539 - Đại diện pháp luật: Hồ Ngọc Tấn
Địa chỉ: Thôn 4, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH PHÁT HƯNG LỘC GIA LAI

Mã số thuế: 5901169057 - Đại diện pháp luật: CAO THANH TÙNG
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đak Krong, Huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG THÀNH TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 5901165711 - Đại diện pháp luật: Vũ Huy Trường
Địa chỉ: 05 Lý Thường Kiệt, Thị trấn Đak Đoa, Huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG LÊ GIA GIA LAI

Mã số thuế: 5901165479 - Đại diện pháp luật: Lê Khắc Lương
Địa chỉ: 01 Nguyễn Thị Minh Khai, Thị trấn Đak Đoa, Huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH NHẤT AN GIA LAI

Mã số thuế: 5901165221 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Tiết
Địa chỉ: Thôn 4, Thị trấn Đak Đoa, Huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LẠC HỒNG GIA LAI

Mã số thuế: 5901163136 - Đại diện pháp luật: Lê Thắng
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tân Bình, Huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO XATRA VIỆT NAM

Mã số thuế: 5901159958 - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Hồng
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Trang, Huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 5901159122 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN MINH QUANG
Địa chỉ: Thôn HLâm, Thị trấn Đak Đoa, Huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GLA

Mã số thuế: 5901159098 - Đại diện pháp luật: ĐỖ THỊ HUYỀN TRANG
Địa chỉ: Thôn Bối, Xã Glar, Huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AZPRO GIA LAI

Mã số thuế: 5901159080 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ HIÊN
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Bình, Huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN HAY

Mã số thuế: 5901155618 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hay
Địa chỉ: 121 Trần Phú, Thị trấn Đak Đoa, Huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon