Doanh nghiệp tại Thị trấn Đăk Pơ, Huyện ĐakPơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẮNG THIÊN

Mã số thuế: 5900401885 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn 1, Thị trấn Đăk Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA LONG GL

Mã số thuế: 5901001569 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Anh
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Đăk Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG ĐẠI SƠN

Mã số thuế: 5901016290 - Đại diện pháp luật: Phan Thành Sơn
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Đăk Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN ĐAK PƠ

Mã số thuế: 5900312762 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Đak Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CHI CỤC THI HÀNH ÁN HUYỆN ĐAK PƠ

Mã số thuế: 5900312755 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Đăk Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐAK PƠ

Mã số thuế: 5900313389 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Đak Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN ĐAK PƠ

Mã số thuế: 5900315040 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Đăk Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH BÌNH DƯƠNG GIA

Mã số thuế: 5900448668 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Song Lữ
Địa chỉ: Thôn 2, Thị trấn Đăk Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO PHÁT

Mã số thuế: 5900513250 - Đại diện pháp luật: Cao Thanh Nguyên
Địa chỉ: thôn 2, Thị trấn Đăk Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VĂN AN GIA LAI

Mã số thuế: 5901029892 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn An
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Tổ 2, Thị trấn Đăk Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG SÔNG ĐÀO GIA LAI

Mã số thuế: 5900898593 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Hậu
Giám đốc công ty: 0934758715
Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Thị trấn Đăk Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIẾN PHÚ

Mã số thuế: 5900413584 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung
Địa chỉ: Thôn 2, Thị trấn Đăk Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIÊN KHÁNH

Mã số thuế: 5900328709 - Đại diện pháp luật: Trần Khắc Kiên
Địa chỉ: Thôn 2, Thị trấn Đăk Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT ĐAK PƠ

Mã số thuế: 5901108512 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Đăk Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ -CCT ĐAK PƠ

Mã số thuế: 5901108495 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Đăk Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT ĐAK PƠ

Mã số thuế: 5901108505 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Đăk Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ- CCT ĐAK PƠ

Mã số thuế: 5901108463 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Đăk Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT THÀNH NHÂN GIA LAI

Mã số thuế: 5901062353 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Trưng
Địa chỉ: 05 Võ Thị Sáu, Thị trấn Đăk Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MINH THÀNH PHÚ

Mã số thuế: 5901116986 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Thủy
Địa chỉ: 54 đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Đăk Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚ YẾN THIÊN

Mã số thuế: 5901172363 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: 235 Hùng Vương, Thị trấn Đăk Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon