Tỉnh thành phố

Advertisement
Lọc theo thành phố icon

Doanh nghiệp tại Thị trấn Đăk Pơ, Huyện ĐakPơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯNG NGUYÊN THÀNH

Mã số thuế: 5901188525 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Minh
Địa chỉ: 17 Hùng Vương, Thị trấn Đăk Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANH DŨNG PHÁT

Mã số thuế: 5901188187 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Thủy
Địa chỉ: 299 Hùng Vương, Thị trấn Đăk Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG ĐÔNG SƠN

Mã số thuế: 5901179506 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Phiết
Địa chỉ: Làng Leng Tô, Thị trấn Đăk Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẮNG THIÊN

Mã số thuế: 5900401885 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn 1, Thị trấn Đăk Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA LONG GL

Mã số thuế: 5901001569 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Anh
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Đăk Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG ĐẠI SƠN

Mã số thuế: 5901016290 - Đại diện pháp luật: Phan Thành Sơn
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Đăk Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN ĐAK PƠ

Mã số thuế: 5900312762 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Đak Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CHI CỤC THI HÀNH ÁN HUYỆN ĐAK PƠ

Mã số thuế: 5900312755 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Đăk Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐAK PƠ

Mã số thuế: 5900313389 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Đak Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN ĐAK PƠ

Mã số thuế: 5900315040 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Đăk Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH BÌNH DƯƠNG GIA

Mã số thuế: 5900448668 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Song Lữ
Địa chỉ: Thôn 2, Thị trấn Đăk Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO PHÁT

Mã số thuế: 5900513250 - Đại diện pháp luật: Cao Thanh Nguyên
Địa chỉ: thôn 2, Thị trấn Đăk Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VĂN AN GIA LAI

Mã số thuế: 5901029892 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn An
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Tổ 2, Thị trấn Đăk Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG SÔNG ĐÀO GIA LAI

Mã số thuế: 5900898593 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Hậu
Giám đốc công ty: 0934758715
Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Thị trấn Đăk Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIẾN PHÚ

Mã số thuế: 5900413584 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung
Địa chỉ: Thôn 2, Thị trấn Đăk Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIÊN KHÁNH

Mã số thuế: 5900328709 - Đại diện pháp luật: Trần Khắc Kiên
Địa chỉ: Thôn 2, Thị trấn Đăk Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT ĐAK PƠ

Mã số thuế: 5901108512 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Đăk Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ -CCT ĐAK PƠ

Mã số thuế: 5901108495 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Đăk Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT ĐAK PƠ

Mã số thuế: 5901108505 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Đăk Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ- CCT ĐAK PƠ

Mã số thuế: 5901108463 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Đăk Pơ, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon