Tỉnh thành phố

Advertisement
Lọc theo thành phố icon

Doanh nghiệp tại Xã An Thành, Huyện ĐakPơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH VIỆT ẤN GIA LAI

Mã số thuế: 5900991916 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Thu Nhàn
Địa chỉ: Thôn 4, Xã An Thành, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG TRƯỜNG GIA LAI

Mã số thuế: 5900740302 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Thủy
Địa chỉ: Thôn 4, Xã An Thành, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN THÀNH

Mã số thuế: 5900313371 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã An Thành - Huyện ĐakPơ - Gia Lai, Xã An Thành, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIÊN BÁU

Mã số thuế: 5901164852 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Báu
Địa chỉ: Thôn 4, Xã An Thành, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG THIỆN 79

Mã số thuế: 5901065883 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Dương
Địa chỉ: Thôn 4, Xã An Thành, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIỀU TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 5901038304 - Đại diện pháp luật: Thiều Tiến Đạt
Địa chỉ: Thôn 4, Xã An Thành, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

TRƯỜNG MẪU GIÁO HỌA MI

Mã số thuế: 5901082511 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: An Thành, Xã An Thành, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ AN THÀNH

Mã số thuế: 5901125349 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Hữu Nghị
Địa chỉ: Thôn 5, Xã An Thành, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SUN CAO NGUYÊN

Mã số thuế: 5901160791 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Trang
Địa chỉ: Thôn 5, Xã An Thành, Huyện ĐakPơ, Tỉnh Gia Lai

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon