Tỉnh thành phố

Advertisement
Lọc theo thành phố icon

Doanh nghiệp tại Xã Tân An, Huyện ĐakPơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG SĨ GIA LAI

Mã số thuế: 5901180036 - Đại diện pháp luật: Mai Hoàng Sĩ
Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN CHÂU

Mã số thuế: 5900529719 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Châu
Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẶNG GIA LỘC THỊNH

Mã số thuế: 5900559985 - Đại diện pháp luật: Đặng Quang Y
Địa chỉ: Thôn Tân Tụ, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHƠN TÍN

Mã số thuế: 5900481513 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vĩnh Nhơn
Địa chỉ: Thôn Tân Sơn, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG LÂN

Mã số thuế: 5900669762 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Lân
Địa chỉ: Thôn Tân Bình, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ BẢO AN PHÁT

Mã số thuế: 5901018153 - Đại diện pháp luật: Trần Công Nguyên
Địa chỉ: Thôn Tân Bình, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 5900515064 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Xuân Phương
Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGỌ MÙI GIA LAI

Mã số thuế: 5901029204 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Mùi
Địa chỉ: Thôn Tân Sơn, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DUY LÂM GIA LAI

Mã số thuế: 5900894285 - Đại diện pháp luật: Hồ Duy Lâm
Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG ANH BÌNH

Mã số thuế: 5900412245 - Đại diện pháp luật: Võ Chính Bình
Địa chỉ: Thôn Tân Định, xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH KHẢI SƠN

Mã số thuế: 5900405223 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Khải
Địa chỉ: Thôn Tân Định, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TỨ PHƯƠNG

Mã số thuế: 5900189029 - Đại diện pháp luật: Đoàn Hùng
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG ANH ĐỨC

Mã số thuế: 5900396201 - Đại diện pháp luật: Võ Minh Đức
Địa chỉ: Thôn Tân Định, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH PHÚC ĐĂNG KHOA SAIGON

Mã số thuế: 5901101725 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Yên
Địa chỉ: Thôn Bình An, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁO DỤC THANH HÂN

Mã số thuế: 5901158432 - Đại diện pháp luật: TRƯƠNG VIẾT THỐNG
Địa chỉ: Thôn Tân Sơn, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUNG THÀNH TÍN

Mã số thuế: 5901165422 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tín
Địa chỉ: Thôn Tân Bình, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH TÒNG TÂM GIA LAI

Mã số thuế: 5901065844 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thi Tâm
Địa chỉ: Tân Lập, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

HỢP TÁC XÃ CẢI TẠO ĐỒNG RUỘNG VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ XÂY DỰNG LỘC THỊNH

Mã số thuế: 5901066679 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Y
Giám đốc công ty: Đặng Quang Y
Giấy phép số: 3915 07000002
Địa chỉ: Tân Tụ, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT STONE GIA LAI

Mã số thuế: 5901039435 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Nga
Địa chỉ: Thôn Tân Phong, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH HOÀNG HỒNG TIẾN

Mã số thuế: 5901057716 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tính
Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon