Doanh nghiệp tại Xã Tân An, Huyện ĐakPơ, Tỉnh Gia Lai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN CHÂU

Mã số thuế: 5900529719 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Châu
Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẶNG GIA LỘC THỊNH

Mã số thuế: 5900559985 - Đại diện pháp luật: Đặng Quang Y
Địa chỉ: Thôn Tân Tụ, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHƠN TÍN

Mã số thuế: 5900481513 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vĩnh Nhơn
Địa chỉ: Thôn Tân Sơn, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG LÂN

Mã số thuế: 5900669762 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Lân
Địa chỉ: Thôn Tân Bình, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ BẢO AN PHÁT

Mã số thuế: 5901018153 - Đại diện pháp luật: Trần Công Nguyên
Địa chỉ: Thôn Tân Bình, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 5900515064 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Xuân Phương
Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGỌ MÙI GIA LAI

Mã số thuế: 5901029204 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Mùi
Địa chỉ: Thôn Tân Sơn, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DUY LÂM GIA LAI

Mã số thuế: 5900894285 - Đại diện pháp luật: Hồ Duy Lâm
Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG ANH BÌNH

Mã số thuế: 5900412245 - Đại diện pháp luật: Võ Chính Bình
Địa chỉ: Thôn Tân Định, xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH KHẢI SƠN

Mã số thuế: 5900405223 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Khải
Địa chỉ: Thôn Tân Định, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TỨ PHƯƠNG

Mã số thuế: 5900189029 - Đại diện pháp luật: Đoàn Hùng
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG ANH ĐỨC

Mã số thuế: 5900396201 - Đại diện pháp luật: Võ Minh Đức
Địa chỉ: Thôn Tân Định, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH PHÚC ĐĂNG KHOA SAIGON

Mã số thuế: 5901101725 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Yên
Địa chỉ: Thôn Bình An, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁO DỤC THANH HÂN

Mã số thuế: 5901158432 - Đại diện pháp luật: TRƯƠNG VIẾT THỐNG
Địa chỉ: Thôn Tân Sơn, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUNG THÀNH TÍN

Mã số thuế: 5901165422 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tín
Địa chỉ: Thôn Tân Bình, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH TÒNG TÂM GIA LAI

Mã số thuế: 5901065844 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thi Tâm
Địa chỉ: Tân Lập, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

HỢP TÁC XÃ CẢI TẠO ĐỒNG RUỘNG VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ XÂY DỰNG LỘC THỊNH

Mã số thuế: 5901066679 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Y
Giám đốc công ty: Đặng Quang Y
Giấy phép số: 3915 07000002
Địa chỉ: Tân Tụ, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT STONE GIA LAI

Mã số thuế: 5901039435 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Nga
Địa chỉ: Thôn Tân Phong, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH HOÀNG HỒNG TIẾN

Mã số thuế: 5901057716 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tính
Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI TRUNG HẬU GIA LAI

Mã số thuế: 5901059985 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Hậu
Địa chỉ: Thôn Tân Định, Xã Tân An, Huyện Đakpơ, Tỉnh Gia Lai

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon