Tỉnh thành phố

Advertisement
Lọc theo thành phố icon

Doanh nghiệp tại Xã Kim Tân, Huyện IaPa, Tỉnh Gia Lai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN KIM TÂN

Mã số thuế: 5900476665 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Nghiêm
Giám đốc công ty: Phạm Văn Nguyên
Giấy phép số: 39 01 001028
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Kim Tân, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

BAN QLDA GIẢM NGHÈO HUYỆN IA PA

Mã số thuế: 5901023795 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường 662, Xã Kim Tân, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH HÀ

Mã số thuế: 5900409669 - Đại diện pháp luật: Nhâm Công Hạnh
Giấy phép số: 39 01 000774
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Kim Tân, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT HUYỆN IA PA

Mã số thuế: 5901108350 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường KpăKơLơng, Xã Kim Tân, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

TÀI KHOẢN QL THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT- CCT HUYỆN IA PA

Mã số thuế: 5901108375 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường KpăKơLơng, Xã Kim Tân, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT HUYỆN IA PA

Mã số thuế: 5901108368 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường KpăKơLơng, Xã Kim Tân, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO NGHÀNH THUẾ QL - CCT HUYỆN IA PA

Mã số thuế: 5901108417 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường KpăKơLơng, Xã Kim Tân, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN

Mã số thuế: 5901064248 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 02, Xã Kim Tân, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

TRƯỜNG MẪU GIÁO 1/6

Mã số thuế: 5901060758 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 02, Xã Kim Tân, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

HỢP TÁC XÃ NN VÀ DƯỢC LIỆU HỮU CƠ NÔNG NGHIỆP NGỌC HIỆP

Mã số thuế: 5901087220 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Việt
Giấy phép số: 391407000012
Địa chỉ: Thôn Blôm, Xã Kim Tân, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon