Doanh nghiệp tại Xã Pờ Tó, Huyện IaPa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI XANH GIC

Mã số thuế: 5901038209 - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Linh
Địa chỉ: Đê Rơn, Xã Pờ Tó, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂN TIẾN

Mã số thuế: 5901075225 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Quỳnh Trang
Giấy phép số: 391407000011
Địa chỉ: Thôn 03, Xã Pờ Tó, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN CA

Mã số thuế: 5901060148 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đkun, Xã Pờ Tó, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHĂN NUÔI BẢO AN GIA LAI

Mã số thuế: 5901122323 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Như Quỳnh
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Pờ Tó, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI PHÚ LỘC PHÁT

Mã số thuế: 5901124465 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Như Quỳnh
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Pờ Tó, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH NÚP

Mã số thuế: 5901093471 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Làng Bi Giông, Xã Pờ Tó, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT

Mã số thuế: 5901093432 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Pờ Tó, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VIỆT ĐỨC

Mã số thuế: 5901131688 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Quỳnh Trang
Địa chỉ: Thôn Chư Gu, Xã Pờ Tó, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG

Mã số thuế: 5901135668 - Đại diện pháp luật: Tô Quang Linh
Địa chỉ: Thôn Ya Ly, Xã Pờ Tó, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO IA PA

Mã số thuế: 5901135523 - Đại diện pháp luật: Tô Quang Linh
Địa chỉ: Thôn Ya Ly, Xã Pờ Tó, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG CHIẾU SÁNG TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 5901135530 - Đại diện pháp luật: Tô Quang Linh
Địa chỉ: Thôn Đkun, Xã Pờ Tó, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG CHIẾU SÁNG

Mã số thuế: 5901135650 - Đại diện pháp luật: Tô Quang Linh
Địa chỉ: Thôn Đkun, Xã Pờ Tó, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRANG TRẠI CÔNG NGHỆ CAO HÒA THẮNG MỘT

Mã số thuế: 5901139888 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Giám đốc công ty: Đỗ Gia Hải
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Pờ Tó, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon