Doanh nghiệp tại Xã ĐăkTaLey, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH LỢI HƯƠNG GIA LAI

Mã số thuế: 5901190958 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Lợi
Địa chỉ: Thôn Nhơn Tân, Xã Đăktaley, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC ĐÔNG GIA LAI

Mã số thuế: 5901183118 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Mỹ Hạnh
Địa chỉ: Thôn Nhơn Tân, Xã Đăktaley, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐẮKTALEY

Mã số thuế: 5900619560 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nhơn Tân, Xã Đăktaley, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai

TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐĂKTALEY

Mã số thuế: 5900984570 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đăk Ta Ley, Xã Đăktaley, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG VĨNH GIA LAI

Mã số thuế: 5901042614 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồ Vĩnh
Địa chỉ: Thôn Nhơn Tân, Xã Đăktaley, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG SẢN VIỆT TÂM AN GIA LAI

Mã số thuế: 5901097797 - Đại diện pháp luật: Tạ Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Nhơn Tân, Xã Đăktaley, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ ĐĂKTALEY

Mã số thuế: 5901098159 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Dung
Giấy phép số: 390407000012
Địa chỉ: Thôn Nhơn Tân, Xã Đăktaley, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC AN NGUYÊN GIA LAI

Mã số thuế: 5901099346 - Đại diện pháp luật: Dương Duy Vũ
Địa chỉ: Thôn Nhơn Thọ, Xã Đăktaley, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai

HTX NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ HÙNG THƠM GIA LAI

Mã số thuế: 5901106723 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Mỹ Thơm
Giấy phép số: 390407000014
Địa chỉ: Thôn Nhơn Tân, Xã Đăktaley, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐĂK TA LEY

Mã số thuế: 5901127850 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nhơn Tân, Xã Đăktaley, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP VMC MANG YANG

Mã số thuế: 5901161805 - Đại diện pháp luật: PHẠM THỊ THU THỦY
Địa chỉ: Thôn Nhơn Tân, Xã Đăktaley, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯƠNG GIA LAI

Mã số thuế: 5901159644 - Đại diện pháp luật: PHẠM THỊ THU THỦY
Địa chỉ: Thôn Nhơn Tân, Xã Đăktaley, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon