Doanh nghiệp tại Xã Kon Thụp, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH ANAX GREEN

Mã số thuế: 5901190845 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Tường Vy; Lê Văn Tùng
Địa chỉ: Làng Đê chuk, Xã Kon Thụp, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG DU GIA LAI

Mã số thuế: 5901187507 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Du
Địa chỉ: Làng Chuk, Xã Kon Thụp, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUẤN THỦY GIA LAI

Mã số thuế: 5901178460 - Đại diện pháp luật: LÊ THANH TUẤN
Địa chỉ: Làng Đê Chuk, Xã Kon Thụp, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP KÔNG CHIÊNG

Mã số thuế: 5900187800 - Đại diện pháp luật: Văn Hải Hội
Địa chỉ: Làng Groi, Xã Kon Thụp, Huyện Mang Yang, Gia Lai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÙNG THẮM

Mã số thuế: 5900420775 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắm
Địa chỉ: Làng Chúk, Xã Kon Thụp, Huyện Mang Yang, Gia Lai

TRƯỜNG TIỂU HỌC KON THỤP

Mã số thuế: 5900610374 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Làng Chúk, Xã Kon Thụp, Huyện Mang Yang, Gia Lai

TRƯỜNG THCS VÀ PTTH KPĂ KLƠNG

Mã số thuế: 5900702579 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Kon Thụp - Huyện Mang Yang - Gia Lai, Xã Kon Thụp, Huyện Mang Yang, Gia Lai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC HIẾU

Mã số thuế: 5900831976 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thân
Địa chỉ: Groi, Xã Kon Thụp, Huyện Mang Yang, Gia Lai

TRƯỜNG MẪU GIÁO KON THỤP

Mã số thuế: 5900986994 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Tăng
Địa chỉ: Làng Chuk, Xã Kon Thụp, Huyện Mang Yang, Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÙI MINH ANH

Mã số thuế: 5901065548 - Đại diện pháp luật: Bùi Thế Vinh
Địa chỉ: Làng Đê Chúk, Xã Kon Thụp, Huyện Mang Yang, Gia Lai

HTX NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ KON THỤP

Mã số thuế: 5901082381 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Xuân
Địa chỉ: Làng Chuck, Xã Kon Thụp, Huyện Mang Yang, Gia Lai

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ OGANIC

Mã số thuế: 5901098141 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Dương
Địa chỉ: Làng Đê Chuk, Xã Kon Thụp, Huyện Mang Yang, Gia Lai

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ ĐỒNG TIẾN

Mã số thuế: 5901119955 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Chiến
Địa chỉ: Làng Chúk, Xã Kon Thụp, Huyện Mang Yang, Gia Lai

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon