Doanh nghiệp tại Xã Ia Ke, Huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ẤN PHỤNG

Mã số thuế: 5900140601 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Phụng
Giám đốc công ty: Nguyễn Xuân Ấn
Địa chỉ: thôn Glung B, Xã Ia Ke, Huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CHƯ A THAI

Mã số thuế: 5900260289 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Nghĩa
Giấy phép số: 391607000006
Địa chỉ: Km 126, QL25, Thôn Glung A - Ia Ake, Xã Ia Ke, Huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC ĐẠT PHÚ THIỆN

Mã số thuế: 5900736673 - Đại diện pháp luật: Lê Trần Đức
Địa chỉ: Thôn Plei Tăng B, Xã Ia Ke, Huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚ HẢI GIA LAI

Mã số thuế: 5901025746 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hải
Địa chỉ: Thôn Plei Tăng C, Xã Ia Ke, Huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH TRANG PHÚ THIỆN

Mã số thuế: 5900890756 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khánh
Địa chỉ: Thôn PleiMun, Xã Ia Ke, Huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ ĐĂNG KHOA

Mã số thuế: 5901065273 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hương
Địa chỉ: Thôn Plei Lok, Xã Ia Ke, Huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ BỐC XẾP PHÚ THIỆN

Mã số thuế: 5901069535 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Lạc
Giấy phép số: 391607000015
Địa chỉ: Tân Điệp 1, Xã Ia Ke, Huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH TRƯỜNG PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: 5901077078 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Giang
Địa chỉ: Plei Tăng A, Xã Ia Ke, Huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP PHÚ THIỆN

Mã số thuế: 5901131737 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Điểu
Địa chỉ: Thôn Glung Mơ Lan, Xã Ia Ke, Huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP KHÁNH DÂN

Mã số thuế: 5901140227 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Dân
Địa chỉ: Plei Tăng A, Xã Ia Ke, Huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon