Doanh nghiệp tại Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH MTV PHƯƠNG NAM HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100491262 - Đại diện pháp luật: BÙI VĂN ĐẠT
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ICARUS VIỆT NAM

Mã số thuế: 5100488904 - Đại diện pháp luật: Bàn Thị Hồng Lương
Địa chỉ: Số nhà 35, Tổ 02, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH HT HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100488502 - Đại diện pháp luật: Mương Hiệp Thương
Địa chỉ: Số nhà 700, tổ 4, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ KIM NGỌC

Mã số thuế: 5100247345 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Giấy phép số: 10 07F-00028
Địa chỉ: Thôn Kim Thạch, xã Minh Ngọc, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XUÂN PHÁT

Mã số thuế: 5100295691 - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Phương
Giấy phép số: 10 04 000 050
Địa chỉ: Tổ 2, TT Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÂM ĐẠT ANH

Mã số thuế: 5100254783 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Giấy phép số: 1001000145
Địa chỉ: Tổ 3, xã Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NAM DƯƠNG

Mã số thuế: 5100297466 - Đại diện pháp luật: Phạm Hải Nam
Giấy phép số: 1007F-00044
Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÙNG SƠN

Mã số thuế: 5100296448 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Bắc Mê, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ VĨNH THỊNH

Mã số thuế: 5100255071 - Đại diện pháp luật: Hán Ngọc Đàn
Giấy phép số: 1007F-00034
Địa chỉ: Thôn Bắc Sáp, xã Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP MINH SƠN

Mã số thuế: 5100247747 - Đại diện pháp luật: Sìn Văn Dần
Giấy phép số: 1007F-00027
Địa chỉ: Thôn Ngọc Trì, xã Minh Sơn, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẠI KHÁNH

Mã số thuế: 0200809359 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Thu Hoài
Địa chỉ: Số 128 Chợ Lũng, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

HỢP TÁC XÃ ĐỨC ANH

Mã số thuế: 5100269324 - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Khải
Giấy phép số: 1007F-00041
Địa chỉ: Tổ 3, TT Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TÂY YÊN XÃ YÊN ĐỊNH

Mã số thuế: 5100238862 - Đại diện pháp luật: Giang Văn Viện
Giấy phép số: 1017F - 00020
Địa chỉ: Thôn Nà Pâu, xã Lạc Nông, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRƯỜNG THỌ

Mã số thuế: 5100261124 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thọ
Giấy phép số: 10 02 000 353
Địa chỉ: Tổ 1, xã Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG NAM ANH - XÃ YÊN PHÚ

Mã số thuế: 5100196852 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan
Giấy phép số: 10 07F00032
Địa chỉ: Tổ 3 thôn Nà Nèn, xã Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ NGÀ DƯƠNG

Mã số thuế: 5100181292 - Đại diện pháp luật: Trần KhắcNgà
Giấy phép số: 1007F00008
Địa chỉ: Tổ 1, TT Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT HUYỆN BẮC MÊ

Mã số thuế: 5100466837 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH 1 TV TIẾN PHÁT 7979

Mã số thuế: 5100480292 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hưng
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH

Mã số thuế: 0201791954 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thành
Địa chỉ: Số 106 Lô 9 mở rộng, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CTY FUJITACORPORATION-NHẬTBẢN-ĐƯỢCTHTCGTDAXDNX SỐ 4CTYTNHH RORZE ROBOTECHTẠI LÔĐẤTSỐ F2F3F4KCNNOMURA

Mã số thuế: 0201792891 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô đất số F2, F3, F4 Khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon