Doanh nghiệp tại Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

CÔNG AN HUYỆN BẮC MÊ

Mã số thuế: 5100136758 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Minh
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y HUYỆN BẮC MÊ

Mã số thuế: 5100136839 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN BẮC MÊ

Mã số thuế: 5100136807 - Đại diện pháp luật: Lệnh Hậu Tính
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5100152157 - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Thông.
Địa chỉ: , Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

NHÀ KHÁCH SÔNG GÂM BẮC MÊ

Mã số thuế: 5100157236 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Dũng
Địa chỉ: Tổ 1, TT Yên Phú, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP XÂY LẮP HÙNG TIẾN

Mã số thuế: 5100163293 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thành
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ PHÚC SƠN.

Mã số thuế: 5100181260 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ ĐẠI PHÚ

Mã số thuế: 5100234498 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tính
Địa chỉ: Thôn Pác Mìa, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG SƠN TÙNG

Mã số thuế: 5100252835 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Tuyết.
Địa chỉ: Thôn Nà Phia, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ BẢO KHANH

Mã số thuế: 5100255635 - Đại diện pháp luật: Phaêm Văn Thâêp
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ÁNH TUYẾT

Mã số thuế: 5100255868 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Xuyên
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUỐC ANH

Mã số thuế: 5100257343 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN ĐÔNG BẮC I - TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC

Mã số thuế: 5100260579 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Diễn
Địa chỉ: Thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON YÊN PHÚ

Mã số thuế: 5100266034 - Đại diện pháp luật: Khổng Thị Tân
Địa chỉ: Thôn Bản Sáp, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH BẮC MÊ

Mã số thuế: 5100266651 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ YÊN PHÚ

Mã số thuế: 5100266041 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh
Địa chỉ: Yên Phú, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮC MÊ

Mã số thuế: 5100266066 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Bích Điệp
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

PHÒNG CÔNG THƯƠNG BẮC MÊ

Mã số thuế: 5100266235 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC MÊ

Mã số thuế: 5100266274 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Chung
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

TRUNG TÂM VĂN HOÁ, THÔNG TIN VÀ DU LỊCH

Mã số thuế: 5100266323 - Đại diện pháp luật: Nông Công Duẩn
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

Xem thêm
Administratoricon