Doanh nghiệp tại Thị Trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH MTV PHƯƠNG NAM HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100491262 - Đại diện pháp luật: BÙI VĂN ĐẠT
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ICARUS VIỆT NAM

Mã số thuế: 5100488904 - Đại diện pháp luật: Bàn Thị Hồng Lương
Địa chỉ: Số nhà 35, Tổ 02, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH HT HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100488502 - Đại diện pháp luật: Mương Hiệp Thương
Địa chỉ: Số nhà 700, tổ 4, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÂM ĐẠT ANH

Mã số thuế: 5100254783 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Giấy phép số: 1001000145
Địa chỉ: Tổ 3, xã Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NAM DƯƠNG

Mã số thuế: 5100297466 - Đại diện pháp luật: Phạm Hải Nam
Giấy phép số: 1007F-00044
Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ VĨNH THỊNH

Mã số thuế: 5100255071 - Đại diện pháp luật: Hán Ngọc Đàn
Giấy phép số: 1007F-00034
Địa chỉ: Thôn Bắc Sáp, xã Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRƯỜNG THỌ

Mã số thuế: 5100261124 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thọ
Giấy phép số: 10 02 000 353
Địa chỉ: Tổ 1, xã Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG NAM ANH - XÃ YÊN PHÚ

Mã số thuế: 5100196852 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan
Giấy phép số: 10 07F00032
Địa chỉ: Tổ 3 thôn Nà Nèn, xã Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT HUYỆN BẮC MÊ

Mã số thuế: 5100466837 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH 1 TV TIẾN PHÁT 7979

Mã số thuế: 5100480292 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hưng
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

CÔNG AN HUYỆN BẮC MÊ

Mã số thuế: 5100136758 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Minh
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y HUYỆN BẮC MÊ

Mã số thuế: 5100136839 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN BẮC MÊ

Mã số thuế: 5100136807 - Đại diện pháp luật: Lệnh Hậu Tính
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5100152157 - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Thông.
Địa chỉ: , Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

NHÀ KHÁCH SÔNG GÂM BẮC MÊ

Mã số thuế: 5100157236 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Dũng
Địa chỉ: Tổ 1, TT Yên Phú, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP XÂY LẮP HÙNG TIẾN

Mã số thuế: 5100163293 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thành
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ PHÚC SƠN.

Mã số thuế: 5100181260 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ ĐẠI PHÚ

Mã số thuế: 5100234498 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tính
Địa chỉ: Thôn Pác Mìa, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG SƠN TÙNG

Mã số thuế: 5100252835 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Tuyết.
Địa chỉ: Thôn Nà Phia, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ BẢO KHANH

Mã số thuế: 5100255635 - Đại diện pháp luật: Phaêm Văn Thâêp
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon