Doanh nghiệp tại Xã Minh Ngọc, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ KIM NGỌC

Mã số thuế: 5100247345 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Giấy phép số: 10 07F-00028
Địa chỉ: Thôn Kim Thạch, xã Minh Ngọc, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH ĐẠT HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100485847 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tân
Địa chỉ: Thôn Nà Lá, Xã Minh Ngọc, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG TỔNG HỢP MINH NGỌC

Mã số thuế: 5100257262 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Quế
Địa chỉ: Thôn Nà Sài, Xã Minh Ngọc, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ MINH NGỌC

Mã số thuế: 5100266147 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Minh Ngọc, Xã Minh Ngọc, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON XÃ MINH NGỌC

Mã số thuế: 5100266161 - Đại diện pháp luật: Nông Thanh Hải
Địa chỉ: Minh Ngọc, Xã Minh Ngọc, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

TRƯỜNG THCS - THPT XÃ MINH NGỌC

Mã số thuế: 5100266901 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Minh Ngọc, Xã Minh Ngọc, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MINH NGỌC

Mã số thuế: 5100305244 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bình Giang
Địa chỉ: Minh Ngọc, Xã Minh Ngọc, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ KIÊN GIANG

Mã số thuế: 5100376693 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ: Thôn Nà Sài, Xã Minh Ngọc, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HTX DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP TỔNG HỢP NGỌC SƠN

Mã số thuế: 5100441656 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Sáu
Địa chỉ: Thôn Nà Lá, Xã Minh Ngọc, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HTX THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP XÃ MINH NGỌC

Mã số thuế: 5100446012 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thích
Địa chỉ: Thôn Lùng Xuôi, Xã Minh Ngọc, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon