Doanh nghiệp tại Xã Minh Sơn, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP MINH SƠN

Mã số thuế: 5100247747 - Đại diện pháp luật: Sìn Văn Dần
Giấy phép số: 1007F-00027
Địa chỉ: Thôn Ngọc Trì, xã Minh Sơn, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MINH SƠN

Mã số thuế: 5100301137 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiến
Địa chỉ: Thôn Ngọc Trì, Xã Minh Sơn, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH SƠN

Mã số thuế: 5100301271 - Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Huấn
Địa chỉ: Thôn Ngọc Trì, Xã Minh Sơn, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

TRƯỜNG MẦN NON XÃ MINH SƠN

Mã số thuế: 5100301306 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Ngọc Trì, Xã Minh Sơn, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ MINH SƠN

Mã số thuế: 5100301338 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Ngọc Trì, Xã Minh Sơn, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HTX QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC THUỶ LỢI MINH SƠN

Mã số thuế: 5100350913 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Vương
Địa chỉ: Thôn Ngọc Trì, Xã Minh Sơn, Xã Minh Sơn, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG DU GIÀ

Mã số thuế: 5100356986 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dương
Địa chỉ: Xã Minh Sơn, Xã Minh Sơn, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HTX TỔNG HỢP THÀNH HƯNG

Mã số thuế: 5100368692 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quyết
Địa chỉ: Thôn Ngọc Trì, Xã Minh Sơn, Huyện Bắc Mê, Xã Minh Sơn, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HTX THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP XÃ THƯỢNG TÂN

Mã số thuế: 5100446037 - Đại diện pháp luật: Giàng A Niêu
Địa chỉ: Thôn Nà Lại, Xã Minh Sơn, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon