Doanh nghiệp tại Xã Yên Cường, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

HTX KHAI THÁC SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG YÊN CƯỜNG

Mã số thuế: 5100238372 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Đương
Địa chỉ: Thôn bản Chung, Xã Yên Cường, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC YÊN CƯỜNG I

Mã số thuế: 5100266098 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Duy
Địa chỉ: Thôn Bản Chung, Xã Yên Cường, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTBT THCS YÊN CƯỜNG

Mã số thuế: 5100266080 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Mạnh
Địa chỉ: Yên Cường, Xã Yên Cường, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON YÊN CƯỜNG

Mã số thuế: 5100266073 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Thủy
Địa chỉ: Thôn Bản Chung, Xã Yên Cường, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN CƯỜNG

Mã số thuế: 5100301352 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên Cường, Xã Yên Cường, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HTX KHAI THÁC THUỶ LỢI

Mã số thuế: 5100314880 - Đại diện pháp luật: Bàn Hiếu Văn
Địa chỉ: Xã Yên cường - Huyện Bắc Mê - Hà Giang, Xã Yên cường, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN CƯỜNG II

Mã số thuế: 5100433020 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tả Lùng, Xã Yên Cường, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HTX DV NLN TỔNG HỢP THIÊN ÂN

Mã số thuế: 5100441416 - Đại diện pháp luật: Bế Văn Minh
Địa chỉ: Thôn Bản Túm, Xã Yên Cường, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon