Doanh nghiệp tại Xã Yên Định, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THUỶ LINH

Mã số thuế: 5100147439 - Đại diện pháp luật: Ngô Duy Linh
Địa chỉ: Km 18, Xã Yên Định, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TỔNG HỢP HỒNG MINH XÃ YÊN ĐỊNH

Mã số thuế: 5100247810 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hồng
Địa chỉ: Thôn Nà Xá, Xã Yên Định, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN ĐỊNH

Mã số thuế: 5100301183 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Vân
Địa chỉ: Thôn Bản Loan, Xã Yên Định, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN ĐỊNH

Mã số thuế: 5100305170 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thủy
Địa chỉ: Thôn Bản Loan, Xã Yên Định, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON YÊN ĐỊNH

Mã số thuế: 5100305276 - Đại diện pháp luật: Lã Thị Lan
Địa chỉ: Thôn Bản Loan, Xã Yên Định, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ YÊN ĐỊNH

Mã số thuế: 5100306216 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Bản Loan, Xã Yên Định, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TOÀN SƠN

Mã số thuế: 5100314626 - Đại diện pháp luật: Long Thanh Toan
Địa chỉ: Xã Yên Định, Xã Yên Định, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM NGHIỆP HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100427348 - Đại diện pháp luật: Lý Mạnh Cường
Địa chỉ: Thôn Tạm Mò, Xã Yên Định, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HỢP NHẤT - HG

Mã số thuế: 5100429948 - Đại diện pháp luật: Dương Phúc Quý
Địa chỉ: Km 18, Xã Yên Định, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ THÔN NÀ XÁ

Mã số thuế: 5100443759 - Đại diện pháp luật: Lô Văn Thái
Địa chỉ: Thôn Nà Xá, Xã Yên Định, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon