Doanh nghiệp tại Thị Trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH MTV TUẤN PHÁT - HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100491061 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tuấn
Địa chỉ: Số nhà 576, Thôn Bình Long, Thị trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH HTC.VINA HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100491008 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Chiến
Địa chỉ: Thôn Bình Long, Thị trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN GIA TRANG HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100487932 - Đại diện pháp luật: La Thị Kiều Trang
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Thị trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN SẢN PHẨM GỖ VIỆT UY

Mã số thuế: 5100487636 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương Lê
Địa chỉ: Km71, Thị trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BẮC GIANG

Mã số thuế: 5100282251 - Đại diện pháp luật: Đỗ Quang Giang
Địa chỉ: Thôn Bình Long, thị trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH THIÊN AN

Mã số thuế: 5100238291 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Yên
Địa chỉ: Thôn Bình Long, thị trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MTV HÙNG THẮNG

Mã số thuế: 5100480260 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chung Tấn (Nguyễn Khoa Thái)
Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Lập, Thị trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

UBND THỊ TRẤN VĨNH TUY

Mã số thuế: 5100135761 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh tuy - Huyện Bắc Quang - Hà Giang, Thị trấn Vĩnh tuy, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG HOÀNG LỘC

Mã số thuế: 5100168541 - Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Quyền
Địa chỉ: Thôn phố Mới, Thị trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN THUỶ

Mã số thuế: 5100169760 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh tuy - Huyện Bắc Quang - Hà Giang, Thị trấn Vĩnh tuy, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT CHẾ BIẾN CHÈ VĨNH TUY

Mã số thuế: 5100174270 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Thị trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI HÀ

Mã số thuế: 5100181359 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Thịnh
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Nam Quang, Thị trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

LÊ THỊ HỘI

Mã số thuế: 5100200160 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Vĩnh tuy, Thị trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

PHẠM QUANG ĐẠT

Mã số thuế: 5100200499 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Vĩnh tuy, Thị trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN GPTEK

Mã số thuế: 5100246870 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Phong
Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Quang, Thị trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

BÙI THẾ CƯỜNG

Mã số thuế: 5100291947 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Vĩnh tuy, Thị trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

NGUYỄN THỊ GIANG

Mã số thuế: 5100291915 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Vĩnh tuy, Thị trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MAI NHUNG

Mã số thuế: 5100294313 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Giang
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Tuy, Thị trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TIẾN CƯỜNG

Mã số thuế: 5100295444 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Cảnh
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Tuy, Thị trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUỐC LÂM

Mã số thuế: 5100312097 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Lâm
Địa chỉ: Thôn Phố Mới, Thị trấn Vĩnh Tuy, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon