Doanh nghiệp tại Xã Đông Thành, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ANH VINH

Mã số thuế: 5100180919 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tuấn
Địa chỉ: xã Đông Thành - Huyện Bắc Quang - Hà Giang, xã Đông Thành, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÔNG THÀNH

Mã số thuế: 5100262110 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thảo
Địa chỉ: Xã Đông Thành, Xã Đông Thành, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG THÀNH

Mã số thuế: 5100262470 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đông Thành - Huyện Bắc Quang - Hà Giang, Xã Đông Thành, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NHI

Mã số thuế: 5100300736 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Cường
Địa chỉ: Thôn Khuổi Niêng, Xã Đông Thành, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THANH QUANG

Mã số thuế: 5100316983 - Đại diện pháp luật: Hoa Thanh Xuân
Địa chỉ: Xã Đông Thành - Huyện Bắc Quang - Hà Giang, Xã Đông Thành, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG THÀNH

Mã số thuế: 5100388748 - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Cúc
Địa chỉ: Thôn khuổi Niếng, Xã Đông Thành, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THỊNH QUANG - TQ

Mã số thuế: 5100433084 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hạnh
Địa chỉ: Thôn Khuổi Niếng, Xã Đông Thành, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CÔNG TY TNHH ANH QUÂN - ĐỨC DUÂN

Mã số thuế: 5100462448 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quân
Địa chỉ: Thôn Tiến Thành, Xã Đông Thành, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN CAM TA

Mã số thuế: 5100469563 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Cường
Địa chỉ: Thôn Khuổi Niêng, Xã Đông Thành, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG SA HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100471516 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Duân
Địa chỉ: Thôn Đông Thành, Xã Đông Thành, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon