Doanh nghiệp tại Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH 1 TV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỲNH ANH

Mã số thuế: 5100490773 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Anh
Địa chỉ: Thôn Lùng Thắng, Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG LONG GIANG

Mã số thuế: 5100247218 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Liên
Giấy phép số: 1002 000284
Địa chỉ: Thôn Đá bàn, Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI HÙNG

Mã số thuế: 5100173118 - Đại diện pháp luật: Đào Ngọc Mạnh
Giấy phép số: 10-02-000098
Địa chỉ: Thôn An tiến, Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ CAO TIẾN

Mã số thuế: 5100324399 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Cao
Giấy phép số: 1007J0072
Địa chỉ: Thôn An Bình, xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TIẾN NGÂN

Mã số thuế: 5100306093 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thực
Địa chỉ: Thôn An Tiến, xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÂM

Mã số thuế: 5100242763 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Tuyên
Địa chỉ: Thôn An Tiến, xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG AN

Mã số thuế: 5100261702 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tân Hùng, xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỄN THÔNG THANH PHONG

Mã số thuế: 5100483984 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh
Địa chỉ: ., Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH 1 TV HỮU PHÚC HG

Mã số thuế: 5100485318 - Đại diện pháp luật: Ngô Trung Dũng
Địa chỉ: Thôn Hùng Thắng, Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HÙNG AN

Mã số thuế: 5100109627 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hà
Địa chỉ: Km 218, quốc lộ 2 tuyến Tuyên Quang - Hà Giang, Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯỜNG ĐIỆP

Mã số thuế: 5100153545 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Hường
Địa chỉ: Thôn Đá Bàn, Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOÀNG HẢI

Mã số thuế: 5100163529 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Duy
Địa chỉ: Thôn Thạch Bàn, Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI HÙNG

Mã số thuế: 5100113118 - Đại diện pháp luật: Đào Ngọc Mạnh
Địa chỉ: Thôn An tiến, xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÁI BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 5100175450 - Đại diện pháp luật: Hoàng Hồng Thanh.
Địa chỉ: Thôn Hùng Tiến, Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

PHAN THỊ VẬN

Mã số thuế: 5100199885 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hùng An, Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

PHẠM THỊ THỰC

Mã số thuế: 5100199934 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

NGUYỄN VĂN THÀNH

Mã số thuế: 5100199927 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hùng an, Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

NGUYỄN DUY HỌC

Mã số thuế: 5100200026 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hùng An, Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

NGUYỄN VĂN KHẢI

Mã số thuế: 5100199998 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hùng An, Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

PHẠM NGỌC KHOA

Mã số thuế: 5100199980 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hùng An, Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon