Doanh nghiệp tại Xã Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KIM CHINH

Mã số thuế: 5100306015 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Chinh
Địa chỉ: Thôn Minh Trường, xã Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

UBND XÃ KIM NGỌC

Mã số thuế: 5100135874 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Kim Ngọc - Huyện Bắc Quang - Hà Giang, Xã Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DÂN LỢI

Mã số thuế: 5100204334 - Đại diện pháp luật: Mai Thanh Sơn
Địa chỉ: Thôn Minh Khai, Xã Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP MINH KHAI

Mã số thuế: 5100234402 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Minh Khai, Xã Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VĨNH THỊNH

Mã số thuế: 5100246246 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Bắc
Địa chỉ: Thôn Minh Tường, Xã Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

DƯƠNG NGỌC SƠN

Mã số thuế: 5100250901 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Máng xã Kim Ngọc, Xã Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

TRẦN VĂN NGỌC

Mã số thuế: 5100303198 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Mịnh Khai - xã Kim Ngọc, Xã Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

NGỌC THỊ TÂM

Mã số thuế: 5100303222 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Minh khai - Kim ngọc, Xã Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

TRỊNH VĂN TOẢN

Mã số thuế: 5100303215 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Minh Tường - Kim Ngọc, Xã Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ ANH LAN

Mã số thuế: 5100317137 - Đại diện pháp luật: Hợp Tác Xã Lan Anh
Địa chỉ: Thôn Mâng xã Kim Ngọc, Xã Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

NGUYỄN THỊ ĐÀO

Mã số thuế: 5100340961 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Kim Ngọc, Xã Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUANG TRUNG BẮC QUANG

Mã số thuế: 5100349026 - Đại diện pháp luật: Đặng Quang Trại
Địa chỉ: Thôn Minh Tường, Xã Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

TRƯỜNG THPT KIM NGỌC

Mã số thuế: 5100358126 - Đại diện pháp luật: Phạm Anh Khoa
Địa chỉ: xã kim ngọc, Xã Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÁO NHUNG

Mã số thuế: 5100445749 - Đại diện pháp luật: Vũ Viết Pháo
Địa chỉ: Thôn Mâng, Xã Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 5100460754 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Thế
Địa chỉ: Thôn Minh Tường, Xã Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TOÀN THÔN NẶM MÁI

Mã số thuế: 5100472862 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiến
Địa chỉ: Thôn Nặm Mái, Xã Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THANH SƠN - HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100477846 - Đại diện pháp luật: Mai Thanh Sơn
Địa chỉ: Thôn Minh Khai, Xã Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon