Doanh nghiệp tại Xã Liên Hiệp, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH 36

Mã số thuế: 5100486223 - Đại diện pháp luật: Ma Văn Thư
Địa chỉ: Thôn Tân Thành 3, Xã Liên Hiệp, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP LIÊN HIỆP

Mã số thuế: 5100253571 - Đại diện pháp luật: Vương Thị Khuyện
Giấy phép số: 1007J00056
Địa chỉ: Thôn Tân Thành II, xã Liên Hiệp, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BẢO THỊNH

Mã số thuế: 5100481666 - Đại diện pháp luật: Phan Đình Trọng
Địa chỉ: Thôn Đi, Xã Liên Hiệp, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

UBND XÃ LIÊN HIỆP

Mã số thuế: 5100135881 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Liên hiệp - Huyện Bắc Quang - Hà Giang, Xã Liên hiệp, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 3-2

Mã số thuế: 5100149605 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Liên hiệp - Huyện Bắc Quang - Hà Giang, Xã Liên hiệp, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ - NÔNG LÂM NGHIỆP THÔN ĐI

Mã số thuế: 5100184536 - Đại diện pháp luật: Hoàng Mạnh Cừ
Địa chỉ: Thôn Tân Thành II, Xã Liên Hiệp, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

HOÀNG QUỐC BẨM

Mã số thuế: 5100199684 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Liên Hiệp, Xã Liên Hiệp, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

LĂNG THỊ QUẾ

Mã số thuế: 5100199677 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Liên Hiệp, Xã Liên Hiệp, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

MA VĂN THI

Mã số thuế: 5100199733 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xa Liên Hiệp, Xã Liên Hiệp, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 154

Mã số thuế: 5100327463 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Lai
Địa chỉ: Xã Liên Hiệp - Huyện Bắc Quang - Hà Giang, Xã Liên Hiệp, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN LIÊN HIỆP

Mã số thuế: 5100454849 - Đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Tiến
Địa chỉ: , Xã Liên Hiệp, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ THANH NIÊN 279 - LIÊN HIỆP

Mã số thuế: 5100456980 - Đại diện pháp luật: Mai Thị Nghiêm
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Liên Hiệp, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

HTX PHÁT TRIỂN NLN VÀ DVDL BẢO LÂM

Mã số thuế: 5100460095 - Đại diện pháp luật: Mông Thị Thoan
Địa chỉ: Thôn tân thanh II, Xã Liên Hiệp, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon