Doanh nghiệp tại Xã Tân Thành, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

UBND XÃ TÂN THÀNH

Mã số thuế: 5100135793 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân thành - Huyện Bắc Quang - Hà Giang, Xã Tân thành, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU

Mã số thuế: 5100174626 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hà
Địa chỉ: Tân Thành, Xã Tân Thành, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

TRƯỜNG MẦN NON TÂN THÀNH

Mã số thuế: 5100261484 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tân Thành - Huyện Bắc Quang - Hà Giang, xã Tân Thành, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ TÂN THÀNH

Mã số thuế: 5100262079 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Thành - Huyện Bắc Quang - Hà Giang, Xã Tân Thành, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN NẬM MU

Mã số thuế: 5100371462 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân Thành, Xã Tân Thành, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG LÔ 4

Mã số thuế: 5100424474 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Vinh
Địa chỉ: Thôn Ngần Hạ, Xã Tân Thành, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG LÔ 4 (NHÀ THẦU)

Mã số thuế: 5100440211 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: thôn Ngần Hạ, Xã Tân Thành, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN SKIN MEDICINE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107896526 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Đoài
Địa chỉ: Tả Phìn Hồ, Xã Tân Thành, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon