Doanh nghiệp tại Xã Việt Hồng, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100488372 - Đại diện pháp luật: Lý Chàn Và
Địa chỉ: Thôn Việt Thắng, Xã Việt Hồng, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN V.S.M HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100487770 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Sơn
Địa chỉ: Thôn Hồng Thái, Xã Việt Hồng, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

UBND XÃ VIỆT HỒNG

Mã số thuế: 5100135722 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: HTX Việt thành, Xã Việt hồng, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TUẤN MINH

Mã số thuế: 5100253148 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Định
Địa chỉ: Thôn Việt Hà, xã Việt Hồng, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

TRƯỜNG MẦN NON VIỆT HỒNG

Mã số thuế: 5100261325 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Việt Hồng - Huyện Bắc Quang - Hà Giang, Xã Việt Hồng, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ VIỆT HỒNG

Mã số thuế: 5100261854 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: xã Việt Hồng - Huyện Bắc Quang - Hà Giang, xã Việt Hồng, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT HỒNG

Mã số thuế: 5100282244 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Việt Hồng - Huyện Bắc Quang - Hà Giang, Xã Việt Hồng, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀNG HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100309601 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Hùng
Địa chỉ: Thôn Hồng Thái, Xã Việt Hồng, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon