Doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Phúc, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VƯỢNG KHANG

Mã số thuế: 5100352981 - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Vượng
Giấy phép số: 1007J00073
Địa chỉ: thôn vĩnh xuân, Xã Vĩnh Phúc, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang

UBND XÃ VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 5100135842 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vĩnh phúc - Huyện Bắc Quang - Hà Giang, Xã Vĩnh phúc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG HÀO

Mã số thuế: 5100174672 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Vĩnh tâm, Xã Vĩnh phúc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ SX VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG

Mã số thuế: 5100232437 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Noạn
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Gia, Xã Vĩnh Phúc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

HTX SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP LÂM NGUYÊN

Mã số thuế: 5100247507 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Doãn Lâm
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Tâm, Xã Vĩnh Phúc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

TRƯỜNG MẦN NON VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 5100261452 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Vĩnh Phúc - Huyện Bắc Quang - Hà Giang, xã Vĩnh Phúc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 5100261678 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Vĩnh Phúc - Huyện Bắc Quang - Hà Giang, xã Vĩnh Phúc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THÀNH

Mã số thuế: 5100261685 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vĩnh Phúc - Huyện Bắc Quang - Hà Giang, Xã Vĩnh Phúc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 5100261861 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vĩnh Phúc - Huyện Bắc Quang - Hà Giang, Xã Vĩnh Phúc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

SẰM QUANG TUYẾN

Mã số thuế: 5100120596 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: vĩnh phúc, Xã Vĩnh Phúc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

TRẦN HỒNG PHIẾN

Mã số thuế: 5100120229 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: vĩnh phúc, Xã Vĩnh Phúc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

NGUYỄN THỊ THIẾT

Mã số thuế: 5100120733 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: vĩnh phúc, Xã Vĩnh Phúc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

BÙI TRỌNG ĐAN

Mã số thuế: 5100120620 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: vĩnh phúc, Xã Vĩnh Phúc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

MAI VĂN TUYÊN

Mã số thuế: 5100121021 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: vĩnh phúc, Xã Vĩnh Phúc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

BÙI THỊ CHIÊN

Mã số thuế: 5100120966 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: vĩnh phúc, Xã Vĩnh Phúc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TUẤN LĨNH

Mã số thuế: 5100384743 - Đại diện pháp luật: Đỗ Quốc Tuấn
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Xuân, Xã Vĩnh Phúc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VĨNH THÀNH - HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100421850 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trung Sỹ
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Gia, Xã Vĩnh Phúc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DV&SX NÔNG LÂM NGHIỆP VĨNH XUÂN

Mã số thuế: 5100441952 - Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Chủng
Địa chỉ: thôn vĩnh xuân, Xã Vĩnh Phúc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ NÔNG DÂN TRỒNG CAM SẠCH XÃ VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 5100450668 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Thuyết
Địa chỉ: Thôn vĩnh Thành, Xã Vĩnh Phúc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

BAN QUẢN LÝ CHỢ VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 5100453348 - Đại diện pháp luật: Hoàng Phong Thương
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Phúc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon