Doanh nghiệp tại Thị Trấn Phó Bảng, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

TT KHOA HỌC KỸ THUẬT GIỐNG CÂY TRỒNG PHÓ BẢNG

Mã số thuế: 5100108239 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn phó bảng - Huyện Đồng Văn - Hà Giang, Thị trấn phó bảng, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP CÔNG THƯƠNG N & Đ

Mã số thuế: 5100257287 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Hùng
Địa chỉ: Thị Trấn Phố Bảng, Thị trấn Phó Bảng, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ VẬT NUÔI PHÓ BẢNG

Mã số thuế: 5100259661 - Đại diện pháp luật: Giang Lộc Thăng
Địa chỉ: Thị trấn Phó Bảng - Huyện Đồng Văn - Hà Giang, Thị trấn Phó Bảng, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THÀNH LÂM

Mã số thuế: 5100268063 - Đại diện pháp luật: Trịnh Chí Thành
Địa chỉ: Thị Trấn Phó Bảng - Huyện Đồng Văn - Hà Giang, Thị Trấn Phó Bảng, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI THUỲ DƯƠNG

Mã số thuế: 5100270464 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đông Dương
Địa chỉ: Thị trấn Phó Bảng - Huyện Đồng Văn - Hà Giang, Thị trấn Phó Bảng, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ PHÓ BẢNG

Mã số thuế: 5100296247 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Phó Bảng - Huyện Đồng Văn - Hà Giang, Thị trấn Phó Bảng, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG & DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH MINH

Mã số thuế: 5100308781 - Đại diện pháp luật: Triệu Anh Quân
Địa chỉ: Thị trấn Phố Bảng - Huyện Đồng Văn - Hà Giang, Thị trấn Phố Bảng, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HIẾU THÀNH

Mã số thuế: 5100309390 - Đại diện pháp luật: Hoàng Hải Sình
Địa chỉ: thị trấn Phố Bảng - Huyện Đồng Văn - Hà Giang, thị trấn Phố Bảng, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON - PHỔ THÔNG CƠ SỞ PHÓ BẢNG

Mã số thuế: 5100311093 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Thị trấn Phó Bảng, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG DỊCH VỤ TỔNG HỢP THU TRANG

Mã số thuế: 5100315274 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chinh
Địa chỉ: Khu phố I thị trấn Phố Bảng, Thị trấn Phó Bảng, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TÀI ĐỨC

Mã số thuế: 5100324222 - Đại diện pháp luật: Đàm Xuân Ngôn
Địa chỉ: Thị trấn Phố Bảng, Thị trấn Phó Bảng, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

TRƯỜNG MẦN NON PHÓ BẢNG

Mã số thuế: 5100420751 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Nhâm
Địa chỉ: TT.Phố Bảng, Thị trấn Phó Bảng, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

ĐỒN BIÊN PHÒNG PHÓ BẢNG

Mã số thuế: 5100437018 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Hải
Địa chỉ: Thị trấn Phó Bảng, Thị trấn Phó Bảng, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

HTX DVTH NÔNG NGHIỆP PHỐ BẢNG

Mã số thuế: 5100447584 - Đại diện pháp luật: Mai Tự Truyền
Địa chỉ: Thị trấn Phố Bảng, Thị trấn Phó Bảng, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon