Doanh nghiệp tại Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÁC TRÀ CỔ

Mã số thuế: 5100487146 - Đại diện pháp luật: PHẠM THỊ GIANG
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON THÀNG TÍN

Mã số thuế: 5100282445 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tà chải, xã Thàng Tín, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNG TÍN

Mã số thuế: 5100295966 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tả Chải, xã Thàng Tín, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MINH KHUÊ

Mã số thuế: 5100306505 - Đại diện pháp luật: Vương Phúc Lương
Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HẠN MỘT THÀNH VIÊN DUY ANH

Mã số thuế: 5100261075 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Sơn
Giấy phép số: 10 04 000 048
Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH HÂN GIANG TRAVEL

Mã số thuế: 5100463057 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Giang
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH DVDL VÀ TM PANHOU

Mã số thuế: 5100485565 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lan Phương
Địa chỉ: Thôn Làng Giang, Xã Thông Nguyên, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC LIỆU HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100480567 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Linh
Địa chỉ: Thôn Chiến Thắng, Xã Hồ Thầu, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH HÂN GIANG 2

Mã số thuế: 5100480630 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Giang
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ AN TRÀ

Mã số thuế: 5100480895 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ CÚC
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến 2, Xã Tân Tiến, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH TÂY CÔN LĨNH

Mã số thuế: 5100483078 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hoa
Địa chỉ: Tổ 5, Thị Trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH CHÈ CỔ THỤ VIỆT NAM

Mã số thuế: 5100480743 - Đại diện pháp luật: LÝ MÙI MƯƠNG
Địa chỉ: Thôn Làng Giang, Xã Thông Nguyên, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH 1TV MINH QUÂN

Mã số thuế: 5100480729 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thành Long
Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH BẢO NAM 88

Mã số thuế: 5100480655 - Đại diện pháp luật: Ma Thị Thoa
Địa chỉ: Số nhà 129, Tổ 6, Thị Trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN SU PHÌ WELLNESS RETREAT

Mã số thuế: 5100479360 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hảo
Địa chỉ: Thôn Hô Sán, Xã Hồ Thầu, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HẠ TẦNG SƠN VŨ

Mã số thuế: 5100109070 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ngọc
Địa chỉ: , Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Mã số thuế: 5100137141 - Đại diện pháp luật: Vương Văn Thắng
Địa chỉ: Huyện Hoàng su phì, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG QUANG TIẾN

Mã số thuế: 5100156352 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tuấn
Địa chỉ: Khu V, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 5100157187 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tân
Địa chỉ: , Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

ĐỘI DỊCH VỤ CÔNG CỘNG VSMT VÀ CẤP NƯỚC SINH HOẠT

Mã số thuế: 5100161200 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn vinh quang - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang, Thị trấn vinh quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon