Doanh nghiệp tại Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN SU PHÌ WELLNESS RETREAT

Mã số thuế: 5100479360 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hảo
Địa chỉ: Thôn Hô Sán, Xã Hồ Thầu, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HẠ TẦNG SƠN VŨ

Mã số thuế: 5100109070 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ngọc
Địa chỉ: , Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Mã số thuế: 5100137141 - Đại diện pháp luật: Vương Văn Thắng
Địa chỉ: Huyện Hoàng su phì, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG QUANG TIẾN

Mã số thuế: 5100156352 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tuấn
Địa chỉ: Khu V, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 5100157187 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tân
Địa chỉ: , Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

ĐỘI DỊCH VỤ CÔNG CỘNG VSMT VÀ CẤP NƯỚC SINH HOẠT

Mã số thuế: 5100161200 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn vinh quang - Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang, Thị trấn vinh quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

CÔNG TY TNHH PHÚ QUÝ

Mã số thuế: 5100163286 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Qúy
Địa chỉ: Số nhà 03, khu III, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

CÔNG TY TNHH KHÁNH VÂN

Mã số thuế: 5100171142 - Đại diện pháp luật: Chu Văn Lý
Địa chỉ: Thị trấn Vinh Quang, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THANH SƠN

Mã số thuế: 5100173206 - Đại diện pháp luật: Ngô Cảnh Hoàn
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HTX DỊCH VỤ TỔNG HỢP CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP

Mã số thuế: 5100173407 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: số nhà 40- khu 4, thị trấn Vinh quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIẾT QUANG

Mã số thuế: 5100173654 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Vinh
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỖ TRIỆU

Mã số thuế: 5100174496 - Đại diện pháp luật: Đỗ Yến Anh
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỲNH NGỌC

Mã số thuế: 5100174986 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Toản
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VINH QUANG

Mã số thuế: 5100177112 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tuấn
Địa chỉ: Thị trấn Vinh Quang, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÀNH HOÀNG

Mã số thuế: 5100229314 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Cường
Địa chỉ: , Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HTX DỊCH VỤ TỔNG HỢP HUYỆN HOÀNG SU PHÌ

Mã số thuế: 5100231659 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đăng Thuyết
Địa chỉ: Tổ 5 - TT Vinh Quang - Hoàng Su Phì, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SÔNG CHẢY

Mã số thuế: 5100239584 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Hưng
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MỸ HƯNG

Mã số thuế: 5100246648 - Đại diện pháp luật: Vũ Thanh Nhã
Địa chỉ: Khu III, thị trấn VInh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

DOÃN XUÂN BẮC

Mã số thuế: 5100249134 - Đại diện pháp luật: Doãn Xuân Bắc
Địa chỉ: số nhà 90, Khu 3, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MINH KHÔI

Mã số thuế: 5100256300 - Đại diện pháp luật: Đỗ ThịLan
Địa chỉ: Số nhà 37, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

Xem thêm
Administratoricon