Doanh nghiệp tại Thị Trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN NHIÊN

Mã số thuế: 5100491512 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Nam
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG DHN

Mã số thuế: 5100490815 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Nhân
Địa chỉ: Số 134, Tổ 04, Thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH MTV QUỐC KHÁNH HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100490780 - Đại diện pháp luật: Giàng Minh Hà
Địa chỉ: Số nhà 20, Tổ 02, Thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH TÂM THÁI

Mã số thuế: 5100487812 - Đại diện pháp luật: Sùng Thị Tâm; Nguyễn Duy Thái
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

HTX THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG HẢI CẢNH

Mã số thuế: 5100306777 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Cảnh
Giấy phép số: 01C8000028
Địa chỉ: Tổ1, thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

HTX THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP NGỌC HÀ

Mã số thuế: 5100300302 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thảo
Giấy phép số: 01C8000026
Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VIỆT TIẾN

Mã số thuế: 5100482525 - Đại diện pháp luật: Nhâm Thanh Nghị
Địa chỉ: Tổ 3, Thị Trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

BÙI THỊ LIÊN

Mã số thuế: 5100103777 - Đại diện pháp luật: Buì Thị Liên
Địa chỉ: Xã Mèo vạc, Thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

BUÌ THỊ ĐÀO

Mã số thuế: 5100103311 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Đào
Địa chỉ: Xã Mèo vạc, Thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

CHI CỤC THI HÀNH ÁNH DÂN SỰ HUYỆN MÈO VẠC

Mã số thuế: 5100136518 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mèo vạc, Thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOA CƯƠNG

Mã số thuế: 5100158889 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn mèo vạc - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang, Thị trấn mèo vạc, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUÂN HỒNG

Mã số thuế: 5100162324 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Văn
Địa chỉ: Thị Trấn Mèo Vạc, Thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 3-2

Mã số thuế: 5100162902 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Mèo vạc - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang, Thị trấn Mèo vạc, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOA CƯƠNG

Mã số thuế: 5100163536 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: , Thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ XÂY LẮP TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 5100167280 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Mèo vạc - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang, Thị trấn Mèo vạc, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ XÂY LẮP TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 5100174658 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Mèo Vạc - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang, Thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

NHÀ KHÁCH HUYỆN UỶ

Mã số thuế: 5100175718 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hùng
Địa chỉ: Thị trấn Mèo vạc - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang, Thị trấn Mèo vạc, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

NHÀ KHÁCH UỶ BAN MÈO VẠC

Mã số thuế: 5100176207 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Mèo vạc - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang, Thị trấn Mèo vạc, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

CÔNG TY TNHH THIÊN LỢI HOÀ

Mã số thuế: 5100177546 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thu
Địa chỉ: , Thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TUẤN DŨNG

Mã số thuế: 5100179504 - Đại diện pháp luật: Thèn Văn Hải
Địa chỉ: Tổ 2 thị trấn Mèo Vạc, Thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

Xem thêm
Administratoricon