Doanh nghiệp tại Thị Trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 307 HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100135673 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Thị
Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN SƠN

Mã số thuế: 5100158127 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Thư
Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 567

Mã số thuế: 5100158568 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Tùng
Địa chỉ: , Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Hà Giang

HTX SẢN XUẤT VLXD VIỆT LONG

Mã số thuế: 5100166657 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Quản bạ, Thị trấn Tam sơn, Huyện Quản Bạ, Hà Giang

ĐỘI DỊCH VỤ CÔNG CỘNG VÀ MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 5100167347 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tam sơn - Huyện Quản Bạ - Hà Giang, Thị trấn Tam sơn, Huyện Quản Bạ, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VĨNH SƠN

Mã số thuế: 5100167636 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Nhân
Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn - Huyện Quản Bạ - Hà Giang, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUÂN TRƯỜNG

Mã số thuế: 5100169785 - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Bảy
Địa chỉ: SN 02 Tổ 2 TT Tam Sơn, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG QUẢN SƠN

Mã số thuế: 5100169827 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Cường
Địa chỉ: Tổ 1 Thị trấn Tam sơn, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Hà Giang

XÍ NGHIỆP XÂY LẮP TAM SƠN

Mã số thuế: 5100172918 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn - Huyện Quản Bạ - Hà Giang, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DUY THÀNH

Mã số thuế: 5100173421 - Đại diện pháp luật: Trịnh Duy Thọ.
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Hà Giang

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Mã số thuế: 5100167386 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tam sơn - Huyện Quản Bạ - Hà Giang, Thị trấn Tam sơn, Huyện Quản Bạ, Hà Giang

UBND THỊ TRẤN TAM SƠN

Mã số thuế: 5100167354 - Đại diện pháp luật: Lệnh Phong Điền
Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn - Huyện Quản Bạ - Hà Giang, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH ĐỨC

Mã số thuế: 5100175732 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Thi
Địa chỉ: , Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Hà Giang

PHÒNG TƯ PHÁP

Mã số thuế: 5100167379 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn - Huyện Quản Bạ - Hà Giang, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Hà Giang

PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Mã số thuế: 5100167361 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tam sơn - Huyện Quản Bạ - Hà Giang, Thị trấn Tam sơn, Huyện Quản Bạ, Hà Giang

CÔNG TY TNHH XUÂN BẮC

Mã số thuế: 5100176775 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn - Huyện Quản Bạ - Hà Giang, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Hà Giang

VĂN PHÒNG UBND HUYỆN QUẢN BẠ

Mã số thuế: 5100157162 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn - Huyện Quản Bạ - Hà Giang, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC ADC

Mã số thuế: 5100178758 - Đại diện pháp luật: Vũ Trọng Thắng
Địa chỉ: Phòng 201, khách sạn 567, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Hà Giang

CHI CỤC THUẾ QUẢN BẠ

Mã số thuế: 5100200749 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn - Huyện Quản Bạ - Hà Giang, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LTT

Mã số thuế: 5100251461 - Đại diện pháp luật: Tô Việt Đức
Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon