Doanh nghiệp tại Xã Tùng Vài, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

UBND XÃ TÙNG VÀI

Mã số thuế: 5100136684 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tùng vài - Huyện Quản Bạ - Hà Giang, Xã Tùng vài, Huyện Quản Bạ, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÙNG VÀI

Mã số thuế: 5100259894 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tùng vài - Huyện Quản Bạ - Hà Giang, xã Tùng vài, Huyện Quản Bạ, Hà Giang

TRƯỜNG MẦN NON XÃ TÙNG VÀI

Mã số thuế: 5100259975 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tùng vài - Huyện Quản Bạ - Hà Giang, Xã Tùng vài, Huyện Quản Bạ, Hà Giang

TRƯỜNG THCS XÃ TÙNG VÀI

Mã số thuế: 5100260000 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tùng vài - Huyện Quản Bạ - Hà Giang, Xã Tùng vài, Huyện Quản Bạ, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TIẾN QUÂN

Mã số thuế: 5100333964 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tùng vài, Xã Tùng Vài, Huyện Quản Bạ, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TRƯỜNG PHÚC

Mã số thuế: 5100334164 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Ngang
Địa chỉ: Xã Tùng vài - Huyện Quản Bạ - Hà Giang, Xã Tùng vài, Huyện Quản Bạ, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ SUỐI VUI

Mã số thuế: 5100445474 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Chiến
Địa chỉ: Thôn suối vui, Xã Tùng Vài, Huyện Quản Bạ, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BẢN THĂNG

Mã số thuế: 5100448482 - Đại diện pháp luật: Lục Chính Chương
Địa chỉ: Thôn Bản Thăng, Xã Tùng Vài, Huyện Quản Bạ, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ 668

Mã số thuế: 5100468827 - Đại diện pháp luật: Phàn Văn Sáng
Địa chỉ: Xã Tùng vài, Xã Tùng Vài, Huyện Quản Bạ, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon