Doanh nghiệp tại Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

UBND XÃ YÊN BÌNH

Mã số thuế: 5100135754 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên bình - Huyện Quang Bình - Hà Giang, Xã Yên bình, Huyện Quang Bình, Hà Giang

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN QUANG BÌNH

Mã số thuế: 5100177088 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên bình - Huyện Quang Bình - Hà Giang, Xã Yên bình, Huyện Quang Bình, Hà Giang

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN QUANG BÌNH

Mã số thuế: 5100177433 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tiến
Địa chỉ: Xã yên bình, Xã Yên Bình, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HTX PHÚ CƯỜNG

Mã số thuế: 5100178518 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Phú
Địa chỉ: Thôn Tân Bình, xã Yên Bình, Huyện Quang Bình, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - XÂY DỰNG HẠ TẦNG

Mã số thuế: 5100232959 - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Quý
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Yên Bình, Xã Yên Bình, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ HƯNG LONG

Mã số thuế: 5100264478 - Đại diện pháp luật: Hà Phúc Diễm
Địa chỉ: Xã Yên Bình - Huyện Quang Bình - Hà Giang, Xã Yên Bình, Huyện Quang Bình, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YẾN MINH

Mã số thuế: 5100266228 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khánh Bình.
Địa chỉ: Thôn Yên Chung, Xã Yên Bình, Huyện Quang Bình, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THUẬN ĐẠT

Mã số thuế: 5100271080 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: xã Yên Bình - Huyện Quang Bình - Hà Giang, xã Yên Bình, Huyện Quang Bình, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THẠCH QUANG

Mã số thuế: 5100275511 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thắng
Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Yên Bình, Xã Yên Bình, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HỘI CỰU CHIẾN HUYỆN QUANG BÌNH

Mã số thuế: 5100304297 - Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Thập
Địa chỉ: xã Yên Bình - Huyện Quang Bình - Hà Giang, xã Yên Bình, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN QUANG BÌNH

Mã số thuế: 5100304339 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Giang
Địa chỉ: xã Yên Bình - Huyện Quang Bình - Hà Giang, xã Yên Bình, Huyện Quang Bình, Hà Giang

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN QUANG BÌNH

Mã số thuế: 5100304579 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Khoắn
Địa chỉ: xã Yên Bình - Huyện Quang Bình - Hà Giang, xã Yên Bình, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HUYỆN ĐOÀN QUANG BÌNH

Mã số thuế: 5100304603 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Trung
Địa chỉ: xã Yên Bình - Huyện Quang Bình - Hà Giang, xã Yên Bình, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN QUANG BÌNH

Mã số thuế: 5100304593 - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Ước
Địa chỉ: xã Yên Bình - Huyện Quang Bình - Hà Giang, xã Yên Bình, Huyện Quang Bình, Hà Giang

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN QUANG BÌNH

Mã số thuế: 5100304628 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Yên Bình - Huyện Quang Bình - Hà Giang, xã Yên Bình, Huyện Quang Bình, Hà Giang

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN QUANG BÌNH

Mã số thuế: 5100304794 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Yên Bình - Huyện Quang Bình - Hà Giang, xã Yên Bình, Huyện Quang Bình, Hà Giang

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUANG BÌNH

Mã số thuế: 5100304811 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Yên Bình - Huyện Quang Bình - Hà Giang, xã Yên Bình, Huyện Quang Bình, Hà Giang

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Mã số thuế: 5100304836 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Yên Bình - Huyện Quang Bình - Hà Giang, xã Yên Bình, Huyện Quang Bình, Hà Giang

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN QUANG BÌNH

Mã số thuế: 5100304829 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã yên Bình - Huyện Quang Bình - Hà Giang, xã yên Bình, Huyện Quang Bình, Hà Giang

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 5100304868 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Yên Bình - Huyện Quang Bình - Hà Giang, xã Yên Bình, Huyện Quang Bình, Hà Giang

Xem thêm
Administratoricon