Doanh nghiệp tại Xã Bằng Lang, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 19-5

Mã số thuế: 5100149595 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bằng lang - Huyện Quang Bình - Hà Giang, Xã Bằng lang, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HTX TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TÂN TIẾN

Mã số thuế: 5100178885 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Quý
Địa chỉ: Thôn Thượng Bằng, Xã Bằng Lang, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP CHÚC THANH

Mã số thuế: 5100262456 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chúc
Địa chỉ: Xã Bằng Lang - Huyện Quang Bình - Hà Giang, Xã Bằng Lang, Huyện Quang Bình, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẰNG LANG

Mã số thuế: 5100304240 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Bằng Lang - Huyện Quang Bình - Hà Giang, xã Bằng Lang, Huyện Quang Bình, Hà Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BẰNG LANG

Mã số thuế: 5100304762 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Bằng Lang - Huyện Quang Bình - Hà Giang, xã Bằng Lang, Huyện Quang Bình, Hà Giang

TRƯỜNG MẦN NON BẰNG LANG

Mã số thuế: 5100309986 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Bằng Lang - Huyện Quang Bình - Hà Giang, xã Bằng Lang, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TRUNG THÀNH

Mã số thuế: 5100316623 - Đại diện pháp luật: Lê Thành Nam
Địa chỉ: Xã Bằng Lang, Xã Bằng Lang, Huyện Quang Bình, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 19/5

Mã số thuế: 5100438068 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Trường
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Bằng Lang, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XANH

Mã số thuế: 5100442000 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chi
Địa chỉ: thôn trung, Xã Bằng Lang, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ NGỌC LINH

Mã số thuế: 5100444086 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Chấn
Địa chỉ: Thôn hạ, Xã Bằng Lang, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ HOÀNG NAM

Mã số thuế: 5100472319 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Lởi
Địa chỉ: Thôn chung, Xã Bằng Lang, Huyện Quang Bình, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC NGÂN

Mã số thuế: 5100477691 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Giang
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Bằng Lang, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HỢP TÁ XÃ THANH THẢO

Mã số thuế: 5100477807 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Vụ
Địa chỉ: Thôn Trung, xã Bằng Lang, Xã Bằng Lang, Huyện Quang Bình, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon