Doanh nghiệp tại Xã Hương Sơn, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 5100310212 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Thành Sơn, xã Hương Sơn, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP

Mã số thuế: 5100172996 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nghè, xã Hương Sơn, Huyện Quang Bình, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC CƠ SỞ HƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 5100304346 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Hương Sơn - Huyện Quang Bình - Hà Giang, xã Hương Sơn, Huyện Quang Bình, Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 5100304681 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Hương Sơn - Huyện Quang Bình - Hà Giang, xã Hương Sơn, Huyện Quang Bình, Hà Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 5100310269 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Hương Sơn - Huyện Quang Bình - Hà Giang, xã Hương Sơn, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ SƠN THỊNH

Mã số thuế: 5100311801 - Đại diện pháp luật: Bùi Trung Thành
Địa chỉ: Xã Hương Sơn, Xã Hương Sơn, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HTX THUỶ NÔNG ĐẠI THÀNH

Mã số thuế: 5100347325 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Lành
Địa chỉ: Thôn Sơn Thành, Xã Hương Sơn, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ HƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 5100454831 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hưng
Địa chỉ: Thôn sơn nam, Xã Hương Sơn, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC ANH

Mã số thuế: 5100460786 - Đại diện pháp luật: Bế Lãng Phượng
Địa chỉ: Thôn Sơn Trung, Xã Hương Sơn, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ CÁT TƯỜNG HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100467728 - Đại diện pháp luật: Bế Thế Tương
Địa chỉ: Thôn nghè, Xã Hương Sơn, Huyện Quang Bình, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon