Doanh nghiệp tại Xã Tân Trịnh, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ SƠN THÀNH

Mã số thuế: 5100254166 - Đại diện pháp luật: Đặng Xuân Hải
Giấy phép số: 1007K00069
Địa chỉ: Thôn Tà Ngảo, xã Tân Trịnh, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BÌNH AN

Mã số thuế: 5100305438 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Thinh
Địa chỉ: Thôn Tà Ngảo, xã Tân Trịnh, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

UBND XÃ TÂN TRỊNH

Mã số thuế: 5100135715 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tuân
Địa chỉ: HTX Tả ngảo, Xã Tân trịnh, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 5100229177 - Đại diện pháp luật: Bùi Xuân Cảnh
Địa chỉ: Thôn tân lập, xã Tân Trịnh, Huyện Quang Bình, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BẠC

Mã số thuế: 5100233504 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Bình
Địa chỉ: , Xã Tân Trịnh, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ THUÝ HÀO

Mã số thuế: 5100252183 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Sơn
Địa chỉ: Xã Tân Trịnh - Huyện Quang Bình - Hà Giang, Xã Tân Trịnh, Huyện Quang Bình, Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON TÂN TRỊNH

Mã số thuế: 5100304522 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tân Trịnh - Huyện Quang Bình - Hà Giang, xã Tân Trịnh, Huyện Quang Bình, Hà Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN TRỊNH

Mã số thuế: 5100304699 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tân Trịnh - Huyện Quang Bình - Hà Giang, xã Tân Trịnh, Huyện Quang Bình, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN NAM

Mã số thuế: 5100310163 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Lin
Địa chỉ: xã Tân trịnh - Huyện Quang Bình - Hà Giang, xã Tân trịnh, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TÂN MỚI

Mã số thuế: 5100321373 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Nội
Địa chỉ: Thôn vén xã tân trịnh - quang bình - Hà giang, Xã Tân Trịnh, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HTX THUỶ NÔNG XÃ TÂN TRINH

Mã số thuế: 5100333481 - Đại diện pháp luật: Hoàng Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Vén, Xã Tân Trịnh, Huyện Quang Bình, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN SÔNG BẠC

Mã số thuế: 5100350448 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Bình
Địa chỉ: thôn tân lập, Xã Tân Trịnh, Huyện Quang Bình, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH TRẦN ĐẠT

Mã số thuế: 5100433013 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Đạt
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Tân Trịnh, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ CƯỜNG CÔNG

Mã số thuế: 5100448468 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Công
Địa chỉ: Thôn Mác Hạ, Xã Tân Trịnh, Huyện Quang Bình, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon