Doanh nghiệp tại Xã Tiên Yên, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

UBND XÃ TIÊN YÊN

Mã số thuế: 5100135867 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tiên yên - Huyện Quang Bình - Hà Giang, Xã Tiên yên, Huyện Quang Bình, Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON TIÊN YÊN

Mã số thuế: 5100304635 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tiên Yên - Huyện Quang Bình - Hà Giang, xã Tiên Yên, Huyện Quang Bình, Hà Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TIÊN YÊN

Mã số thuế: 5100304667 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tiên Yên - Huyện Quang Bình - Hà Giang, xã Tiên Yên, Huyện Quang Bình, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN YÊN

Mã số thuế: 5100304804 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tiên Yên - Huyện Quang Bình - Hà Giang, xã Tiên Yên, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ THUỶ NÔNG YÊN THẠCH

Mã số thuế: 5100315122 - Đại diện pháp luật: Nông Ngọc Tích
Địa chỉ: thôn Yên Chung - xã Tiên Yên, Xã Tiên Yên, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HTX THUỶ NÔNG YÊN THẠCH

Mã số thuế: 5100334132 - Đại diện pháp luật: Nông Ngọc Tích
Địa chỉ: Thôn Yên Chung, Xã Tiên Yên, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ KẾT NỐI CUNG CẦU NÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TIÊN YÊN

Mã số thuế: 5100463096 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tiếp
Địa chỉ: Thôn Tân Bể, Xã Tiên Yên, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VI SINH

Mã số thuế: 5100469387 - Đại diện pháp luật: Đặng Hồng Minh
Địa chỉ: Thôn Yên Chung, Xã Tiên Yên, Huyện Quang Bình, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV DUY DUYÊN

Mã số thuế: 5100471114 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Duy
Địa chỉ: Thôn Yên Chung, Xã Tiên Yên, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ MƯỜNG LÈNG

Mã số thuế: 5100472044 - Đại diện pháp luật: Lục Hải Du
Địa chỉ: Thn Chung, Xã Tiên Yên, Huyện Quang Bình, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon