Doanh nghiệp tại Xã Vĩ Thượng, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

UBND XÃ VĨ THƯỢNG

Mã số thuế: 5100135835 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đội 3 thôn Trung, Xã Vĩ thượng, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ THƯỢNG PHÚ

Mã số thuế: 5100252190 - Đại diện pháp luật: Hoàng Hữu Dực
Địa chỉ: Thôn Thượng Minh, xã Vĩ Thượng, Huyện Quang Bình, Hà Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VĨ THƯỢNG

Mã số thuế: 5100309714 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vĩ Thượng - Huyện Quang Bình - Hà Giang, Xã Vĩ Thượng, Huyện Quang Bình, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨ THƯỢNG

Mã số thuế: 5100310244 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Vĩ Thượng - Huyện Quang Bình - Hà Giang, xã Vĩ Thượng, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ THUỶ NÔNG TRUNG HẢI

Mã số thuế: 5100318282 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quốc Phòng
Địa chỉ: Thôn trung xã vĩ thượng, Xã Vĩ Thượng, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HTX THANH SƠN

Mã số thuế: 5100334238 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng
Địa chỉ: Thôn Hạ Sơn, Xã Vĩ Thượng, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TIÊN PHONG

Mã số thuế: 5100442297 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Kiên
Địa chỉ: Thôn hạ, Xã Vĩ Thượng, Huyện Quang Bình, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 19 PHÚ THỌ

Mã số thuế: 5100443597 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Cường
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Vĩ Thượng, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THANH THỦY

Mã số thuế: 5100453796 - Đại diện pháp luật: Vũ Thanh Thủy
Địa chỉ: Thôn trung, Xã Vĩ Thượng, Huyện Quang Bình, Hà Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN PHÁT CÔNG NGHỆ XANH

Mã số thuế: 5100463522 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Sáng
Địa chỉ: Thôn Hạ Quang, Xã Vĩ Thượng, Huyện Quang Bình, Hà Giang

CÔNG TY TNHH TRIỆU GIA HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100471403 - Đại diện pháp luật: Triệu Tiến Sưa
Địa chỉ: Thôn Thượng Minh, Xã Vĩ Thượng, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP LINH CHÂU

Mã số thuế: 5100475260 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoài
Địa chỉ: Thôn Thượng Minh, Xã Vĩ Thượng, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HTX NNTM THƯỢNG LŨNG

Mã số thuế: 5100475888 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tầng
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Vĩ Thượng, Huyện Quang Bình, Hà Giang

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ TỰ THỦY

Mã số thuế: 5100476056 - Đại diện pháp luật: Dương Quốc Tự
Địa chỉ: Đội 3, thôn Thượng Minh, Xã Vĩ Thượng, Huyện Quang Bình, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon