Doanh nghiệp tại Xã Xuân Giang, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ CỰU CHIẾN BINH XUÂN GIANG

Mã số thuế: 5100249751 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thiệp
Giấy phép số: 1007K00030
Địa chỉ: Thôn Kiêu, xã Xuân Giang, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ XUÂN GIANG

Mã số thuế: 5100169915 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Toan
Địa chỉ: Thôn Chang, Xã Xuân Giang, Huyện Quang Bình, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TUẤN ANH

Mã số thuế: 5100175235 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tính
Địa chỉ: tổ 3 thôn chang, Xã Xuân Giang, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP BÌNH BẮC

Mã số thuế: 5100180330 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Quý
Địa chỉ: Thôn Bản Tát, xã Xuân Giang, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ THỔ CẨM

Mã số thuế: 5100240029 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Đo
Địa chỉ: Thôn Trang, Xã Xuân Giang, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT KHẨU THÀNH LONG

Mã số thuế: 5100245651 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn An
Địa chỉ: Thôn Phố mới, xã Xuân Giang, Huyện Quang Bình, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN GIANG

Mã số thuế: 5100309993 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Xuân Giang - Huyện Quang Bình - Hà Giang, Xã Xuân Giang, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HTX TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 5100318229 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Lưu
Địa chỉ: Thôn kiêu xã xuân giang, Xã Xuân Giang, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HTX THUỶ NÔNG HOÀNG GIANG

Mã số thuế: 5100333474 - Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Bách
Địa chỉ: Thôn Chang, Xã Xuân Giang, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ HẢI VINH

Mã số thuế: 5100349474 - Đại diện pháp luật: Bùi Trịnh Quỳnh
Địa chỉ: Thông Chang, Xã Xuân Giang, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ ĐẠI ĐỒNG

Mã số thuế: 5100451164 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Bính
Địa chỉ: Thôn chang, Xã Xuân Giang, Huyện Quang Bình, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG MINH TÙNG

Mã số thuế: 5100468619 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Sư
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Xuân Giang, Huyện Quang Bình, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI A&E

Mã số thuế: 5100471770 - Đại diện pháp luật: Hà Hải Anh
Địa chỉ: Thôn Kiêu, Xã Xuân Giang, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DƯỢC LIỆU QUẾ LÂM

Mã số thuế: 5100477733 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tính
Địa chỉ: Thôn Chang, Xã Xuân Giang, Huyện Quang Bình, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon