Doanh nghiệp tại Xã Yên Hà, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang

UBND XÃ YÊN HÀ

Mã số thuế: 5100135747 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên hà - Huyện Quang Bình - Hà Giang, Xã Yên hà, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 2-9

Mã số thuế: 5100172900 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thông Tràng thẳm, Xã Yên Hà, Huyện Quang Bình, Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON YÊN HÀ

Mã số thuế: 5100304586 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Yên Hà - Huyện Quang Bình - Hà Giang, xã Yên Hà, Huyện Quang Bình, Hà Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ YÊN HÀ

Mã số thuế: 5100304723 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Yên Hà - Huyện Quang Bình - Hà Giang, xã Yên Hà, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HTX THUỶ NÔNG VĂN QUẾ

Mã số thuế: 5100332833 - Đại diện pháp luật: Lý Văn Quế
Địa chỉ: Tân Cháng, Xã Yên Hà, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HTX QUẾ NAN

Mã số thuế: 5100347822 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thế Rụ
Địa chỉ: Thôn Xuân Hạ, Xã Yên Hà, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HTX AN PHÚC

Mã số thuế: 5100350871 - Đại diện pháp luật: Đỗ Trọng Dần
Địa chỉ: Thôn Xuân Phú, Xã Yên Hà, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HTX HƯNG THÀNH

Mã số thuế: 5100359955 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Xuân Hà, Xã Yên Hà, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ XUÂN KHU

Mã số thuế: 5100433006 - Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Long
Địa chỉ: Thôn xuân phú, Xã Yên Hà, Huyện Quang Bình, Hà Giang

HTX NN HIỆP THÀNH

Mã số thuế: 5100476070 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trọng
Địa chỉ: Thôn Tân Chàng, Xã Yên Hà, Huyện Quang Bình, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon