Doanh nghiệp tại Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HAMINT

Mã số thuế: 5100484593 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Quỳnh
Địa chỉ: Tổ 17, Thị Trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP HOÀNG BÁCH

Mã số thuế: 5100483180 - Đại diện pháp luật: Đỗ Trọng Đức
Địa chỉ: Km 17, quốc lộ 2, thôn Làng Khẻn, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUANG ANH

Mã số thuế: 5100482028 - Đại diện pháp luật: TRẦN THỊ THU HIỀN
Địa chỉ: Thôn Tân Đức, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG ĐA KIM ĐẠI BẢO - HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100480422 - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Hoàng
Địa chỉ: Tổ 16, Thị Trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG AN 68

Mã số thuế: 5100480091 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sự
Địa chỉ: Tổ 16, Thị Trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

TRUNG TÂM THUỶ SẢN HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100108729 - Đại diện pháp luật: Vi Quang Ngoc
Địa chỉ: Km 13Xã Đạo Đức, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TT KHKT GIỐNG CÂY ĐẠO ĐỨC VX

Mã số thuế: 5100108528 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Vinh
Địa chỉ: Km 9 + 500, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI HÙNG CƯỜNG

Mã số thuế: 5100107612 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hùng
Địa chỉ: Km 17, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG THÀNH

Mã số thuế: 5100146876 - Đại diện pháp luật: Mai Xuân Cương
Địa chỉ: Km 11 Thôn Làng cúng - Xã Đạo đức, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HTX DỊCH VỤ CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN, VẬN TẢI ĐỨC TÍN

Mã số thuế: 5100168439 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu công nghiệp Bình Vàng, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HTX TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP KIM NGÂN

Mã số thuế: 5100171576 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Toán
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP MẠNH CƯỜNG

Mã số thuế: 5100173245 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Mạnh
Địa chỉ: Làng khẻn, Xã Đạo đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY LẮP TIẾN SƠN

Mã số thuế: 5100233416 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Vượng
Địa chỉ: Km 8 - Xã đạo Đức - Huyện Vị Xuyên, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN KIM MÀU HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100236921 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Lâm
Địa chỉ: Khu công nghiệp Bình Vàng, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠO ĐỨC

Mã số thuế: 5100264929 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Đạo Đức - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang, xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON ĐẠO ĐỨC

Mã số thuế: 5100267824 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Đạo Đức - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang, xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐẠO ĐỨC

Mã số thuế: 5100267863 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Đạo Đức - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang, xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN - ĐIỆN LỰC HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100269589 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hoan
Địa chỉ: Khu công nghiệp Bình Vàng, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠO ĐỨC

Mã số thuế: 5100276219 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thơm
Địa chỉ: Xã Đạo Đức, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI SƠN 89

Mã số thuế: 5100302846 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Thành
Địa chỉ: Khu công nghiệp Bình Vàng, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Xem thêm
Administratoricon