Doanh nghiệp tại Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG ĐA KIM ĐẠI BẢO - HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100480422 - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Hoàng
Địa chỉ: Tổ 16, Thị Trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG AN 68

Mã số thuế: 5100480091 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sự
Địa chỉ: Tổ 16, Thị Trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

TRUNG TÂM THUỶ SẢN HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100108729 - Đại diện pháp luật: Vi Quang Ngoc
Địa chỉ: Km 13Xã Đạo Đức, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TT KHKT GIỐNG CÂY ĐẠO ĐỨC VX

Mã số thuế: 5100108528 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Vinh
Địa chỉ: Km 9 + 500, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI HÙNG CƯỜNG

Mã số thuế: 5100107612 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hùng
Địa chỉ: Km 17, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG THÀNH

Mã số thuế: 5100146876 - Đại diện pháp luật: Mai Xuân Cương
Địa chỉ: Km 11 Thôn Làng cúng - Xã Đạo đức, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HTX DỊCH VỤ CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN, VẬN TẢI ĐỨC TÍN

Mã số thuế: 5100168439 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu công nghiệp Bình Vàng, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HTX TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP KIM NGÂN

Mã số thuế: 5100171576 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Toán
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP MẠNH CƯỜNG

Mã số thuế: 5100173245 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Mạnh
Địa chỉ: Làng khẻn, Xã Đạo đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY LẮP TIẾN SƠN

Mã số thuế: 5100233416 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Vượng
Địa chỉ: Km 8 - Xã đạo Đức - Huyện Vị Xuyên, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN KIM MÀU HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100236921 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Lâm
Địa chỉ: Khu công nghiệp Bình Vàng, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠO ĐỨC

Mã số thuế: 5100264929 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Đạo Đức - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang, xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON ĐẠO ĐỨC

Mã số thuế: 5100267824 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Đạo Đức - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang, xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐẠO ĐỨC

Mã số thuế: 5100267863 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Đạo Đức - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang, xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN - ĐIỆN LỰC HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100269589 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hoan
Địa chỉ: Khu công nghiệp Bình Vàng, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠO ĐỨC

Mã số thuế: 5100276219 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thơm
Địa chỉ: Xã Đạo Đức, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI SƠN 89

Mã số thuế: 5100302846 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Thành
Địa chỉ: Khu công nghiệp Bình Vàng, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HÙNG LÂM

Mã số thuế: 5100306858 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Đông
Địa chỉ: Khu công nghiệp Bình Vàng, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LÂM NGHIỆP HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100309908 - Đại diện pháp luật: Vũ Hải Bằng
Địa chỉ: Lô 5, Khu công nghiệp Bình Vàng, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

Mã số thuế: 5100318148 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Tân
Địa chỉ: Thôn Làng Vàng II, Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Xem thêm
Administratoricon