Doanh nghiệp tại Thị Trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH YOGA HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100485325 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lê Na
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT SƠN LÂM

Mã số thuế: 5100480648 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Quân
Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC LIỆU ĐÔNG BẮC

Mã số thuế: 5100480535 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Khoa
Địa chỉ: Tổ 17, Thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠO MINH 398

Mã số thuế: 5100483670 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thịnh
Địa chỉ: Tổ 15, Thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HAMINT

Mã số thuế: 5100484593 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Quỳnh
Địa chỉ: Tổ 17, Thị Trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG ĐA KIM ĐẠI BẢO - HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100480422 - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Hoàng
Địa chỉ: Tổ 16, Thị Trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG AN 68

Mã số thuế: 5100480091 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sự
Địa chỉ: Tổ 16, Thị Trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY ĐT- XD VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HẠ TẦNG THÀNH NAM

Mã số thuế: 5100108831 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thanh
Địa chỉ: Tổ 7 thị Trấn Vị Xuyên, Thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y HUYỆN VỊ XUYÊN

Mã số thuế: 5100137053 - Đại diện pháp luật: Nông Xuân Trương
Địa chỉ: Huyện Vị xuyên, Thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRẠM QLTNÔNG VÀ CT CÔNG CỘNG VX

Mã số thuế: 5100139780 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn vị xuyên - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang, Thị trấn vị xuyên, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÁT THÀNH

Mã số thuế: 5100142889 - Đại diện pháp luật: Trần Quý Bình
Địa chỉ: Tổ 8, Thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGỌC QUẾ LÂM

Mã số thuế: 5100145897 - Đại diện pháp luật: Trần Phúc Hậu
Địa chỉ: , Thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP XÂY LẮP THÀNH TRUNG

Mã số thuế: 5100146499 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh Tuyền
Địa chỉ: Số nhà 38, tổ 10, Thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀ QUANG

Mã số thuế: 5100166015 - Đại diện pháp luật: Hà Xuân Cương
Địa chỉ: Tổ 5 thị trấn Vị xuyên, Thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN VỊ XUYÊN

Mã số thuế: 5100168340 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thuận
Địa chỉ: Tổ 6 thị trấn Vị xuyên, Thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI CẦU MÈ

Mã số thuế: 5100168728 - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Huỳnh
Địa chỉ: Tổ 8 TT Vị Xuyên - Vị Xuyên, Thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÁNH HUYÊN

Mã số thuế: 5100172354 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Ngọc Ánh
Địa chỉ: Số 54, tổ 8, Thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 559

Mã số thuế: 5100172869 - Đại diện pháp luật: Phạm Đại Nghĩa.
Địa chỉ: Tổ 10 - Thị trấn Vị Xuyên, Thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

ĐÀI TRUYỀN THANH VÀ TRUYỀN HÌNH VỊ XUYÊN

Mã số thuế: 5100142381 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tích
Địa chỉ: Thị trấn Vị Xuyên, Thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH SƠN LAM

Mã số thuế: 5100177384 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đình Lâm
Địa chỉ: Tổ 07 Thị Trấn Vị Xuyên, Thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon