Doanh nghiệp tại Xã Bạch Ngọc, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON BẠCH NGỌC

Mã số thuế: 5100274691 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Bạch Ngọc - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang, xã Bạch Ngọc, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BẠCH NGỌC

Mã số thuế: 5100275127 - Đại diện pháp luật: Nguễn Văn Vinh
Địa chỉ: xã Bạch Ngọc, Xã Bạch Ngọc, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ BẠCH NGỌC

Mã số thuế: 5100275984 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Bạch Ngọc - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang, xã Bạch Ngọc, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TIỂU HỌC BẠCH NGỌC

Mã số thuế: 5100275889 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hương
Địa chỉ: xã Bạch Ngọc, Xã Bạch Ngọc, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ THUỶ NÔNG XÃ BẠCH NGỌC

Mã số thuế: 5100315210 - Đại diện pháp luật: Vương Văn Tiến
Địa chỉ: Xã Bạch Ngọc - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang, Xã Bạch Ngọc, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ THUẬN THÀNH

Mã số thuế: 5100460218 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thường
Địa chỉ: Thôn Phai, Xã Bạch Ngọc, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM LÂM SẢN NGOÀI GỖ VÀ DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP AN KHANG

Mã số thuế: 5100472622 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Nhuận
Địa chỉ: Thôn Minh Thành, Xã Bạch Ngọc, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon