Doanh nghiệp tại Xã Linh Hồ, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH MTV TIẾN ĐẠT HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100479829 - Đại diện pháp luật: Bùi Xuân Khang
Địa chỉ: Thôn Tát Hạ, Xã Linh Hồ, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ CHẾ BIÊN LÂM SẢN ĐỒ GIA DỤNG VÀ VĂN PHÒNG

Mã số thuế: 5100172604 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Dụ
Địa chỉ: Bản Sáng, Xã Linh Hồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LINH HỒ

Mã số thuế: 5100264855 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Nguyên
Địa chỉ: Tát Hạ, Xã Linh Hồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC B LINH HỒ

Mã số thuế: 5100265520 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hường
Địa chỉ: xã Linh Hồ - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang, xã Linh Hồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC A XÃ LINH HỒ

Mã số thuế: 5100266796 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Duy
Địa chỉ: Thôn Tát Hạ, xã Linh Hồ, Xã Linh Hồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON LINH HỒ

Mã số thuế: 5100274638 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Linh Hồ - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang, xã Linh Hồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LINH HỒ

Mã số thuế: 5100274719 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Nhất
Địa chỉ: xã Linh Hồ, Xã Linh Hồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI TỈNH HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100292563 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nà Trà, xã Linh Hồ, Xã Linh Hồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ MINH QUANG

Mã số thuế: 5100329213 - Đại diện pháp luật: Lại Hoàng Hùng
Địa chỉ: Thôn Bản Lủa, xã Linh Hồ, Huyện Vị Xuyên, Xã Linh Hồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ 4-6

Mã số thuế: 5100353953 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Thôn Nà Khà-Xã Linh Hồ, Xã Linh Hồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH ĐẠT MƠ

Mã số thuế: 5100432877 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Mơ
Địa chỉ: Thôn Tát Hạ, Xã Linh Hồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ THANH NIÊN TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 5100442402 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Thực
Địa chỉ: Nà Lầu xã Linh Hồ, Xã Linh Hồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP THÔN BẢN SÁNG

Mã số thuế: 5100443501 - Đại diện pháp luật: Tô Văn Viên
Địa chỉ: Thôn Bản Sáng Linh Hồ, Xã Linh Hồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP HƯƠNG DƯƠNG

Mã số thuế: 5100452111 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Diện
Địa chỉ: Thôn Nà Khà Linh Hồ, Xã Linh Hồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP VINH QUANG

Mã số thuế: 5100461099 - Đại diện pháp luật: Đàm Văn Tuyến
Địa chỉ: Thôn Bản Lủa, Xã Linh Hồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon