Doanh nghiệp tại Xã Minh Tân, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG ĐỨC

Mã số thuế: 5100301560 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Thế
Địa chỉ: Thôn Bắc Xum, xã Minh Tân, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH DU LỊCH ĐÔNG BẮC HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100480119 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Đông
Địa chỉ: Thôn Tân Sơn, Xã Minh Tân, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC A XÃ MINH TÂN

Mã số thuế: 5100264911 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Minh Tân - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang, xã Minh Tân, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ MINH TÂN

Mã số thuế: 5100274613 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Minh Tân - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang, xã Minh Tân, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON MINH TÂN

Mã số thuế: 5100274571 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Minh Tân - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang, xã Minh Tân, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC B MINH TÂN

Mã số thuế: 5100274596 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Minh Tân - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang, xã Minh Tân, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP CHĂN NUÔI MINH TÂN

Mã số thuế: 5100295652 - Đại diện pháp luật: Phàn Tờ Cháng
Địa chỉ: Thôn Bắc Xum, Xã Minh Tân, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MINH TÂN

Mã số thuế: 5100300140 - Đại diện pháp luật: Phàn Văn Hạc
Địa chỉ: xã Minh Tân, Xã Minh Tân, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP DUNG LINH

Mã số thuế: 5100306054 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thắng
Địa chỉ: Xã Minh Tân - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang, Xã Minh Tân, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HTX THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LINH HOẠT

Mã số thuế: 5100323606 - Đại diện pháp luật: Phàn Thị Hồng Duyên
Địa chỉ: Thôn Bắc Xum, Xã Minh Tân, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẰNG GIANG

Mã số thuế: 5100333280 - Đại diện pháp luật: Bàn Minh Cường
Địa chỉ: Km 23, đường Hà Giang - Đồng Văn, Xã Minh Tân, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ XUẤT NHẬP KHẨU TÂN PHONG

Mã số thuế: 5100470985 - Đại diện pháp luật: Bàn Minh Thắng
Địa chỉ: Thôn Tân Sơn, Xã Minh Tân, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 5100472252 - Đại diện pháp luật: Lý Sín Quyền
Địa chỉ: Thôn Thượng Lâm, Xã Minh Tân, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon