Doanh nghiệp tại Xã Ngọc Linh, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ LÂM THÀNH

Mã số thuế: 5100249712 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Vinh
Địa chỉ: Thôn Lùng loét xã Ngọc Linh, Xã Ngọc Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN ĐÁ

Mã số thuế: 5100251623 - Đại diện pháp luật: Phạm Chí Hòa
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Ngọc Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGỌC LINH

Mã số thuế: 5100266595 - Đại diện pháp luật: Sùng Thị Mai
Địa chỉ: xã Ngọc Linh, Xã Ngọc Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON XÃ NGỌC LINH

Mã số thuế: 5100266669 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thanh
Địa chỉ: Thôn Khuổi Vài, xã Ngọc Linh, Xã Ngọc Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NGỌC LINH

Mã số thuế: 5100266700 - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Chúng
Địa chỉ: xã Ngọc Linh, Xã Ngọc Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LINH

Mã số thuế: 5100276177 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ngọc Linh - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang, Xã Ngọc Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NGỌC LINH

Mã số thuế: 5100294352 - Đại diện pháp luật: Đinh Đức Anh
Địa chỉ: Thôn Đội 5, Xã Ngọc Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC A NGỌC LINH

Mã số thuế: 5100344490 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị An
Địa chỉ: Ngọc Linh, Vị Xuyên, Xã Ngọc Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 5100384655 - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Chí
Địa chỉ: Thôn Ngọc Hà, Xã Ngọc Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 5100420744 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thuấn
Địa chỉ: Thôn Tân Lập- Ngọc Linh, Xã Ngọc Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HTX SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP ĐẠI NGỌC

Mã số thuế: 5100438117 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Xuyến
Địa chỉ: Đội 5 Ngọc Linh, Xã Ngọc Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ỦY NAM

Mã số thuế: 5100444128 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ninh
Địa chỉ: Thôn Lũng Loét, Xã Ngọc Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN NGỌC LINH

Mã số thuế: 5100470590 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vy
Địa chỉ: Thôn Nặm Đăm, Xã Ngọc Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGỌC LINH HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100470897 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tuyến
Địa chỉ: Thôn Lũng Loét, Xã Ngọc Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 5100474644 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Ngọc Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon