Doanh nghiệp tại Xã Thuận Hoà, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN SUẤT VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG SỐ 8

Mã số thuế: 5100295677 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Quang
Địa chỉ: Thôn Mịch A, xã Thuận Hoà, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂY CÔN LĨNH BỘ

Mã số thuế: 5100484723 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Toản
Địa chỉ: Thôn Hòa Bắc, Xã Thuận Hoà, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ HOA ANH

Mã số thuế: 5100263837 - Đại diện pháp luật: Thượng Thái Tuân
Địa chỉ: Xã Thuận Hoà - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang, Xã Thuận Hoà, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC B THUẬN HOÀ

Mã số thuế: 5100265538 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thuận Hoà - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang, xã Thuận Hoà, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRƯỜNG MẦN NON XÃ THUẬN HOÀ

Mã số thuế: 5100265489 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thuận Hoà - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang, Xã Thuận Hoà, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THUẬN HOÀ

Mã số thuế: 5100275102 - Đại diện pháp luật: Vi Quốc Trung
Địa chỉ: Thôn Mịch A,xã Thuận Hoà, Xã Thuận Hoà, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC A THUẬN HOÀ

Mã số thuế: 5100275198 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thuận Hoà - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang, xã Thuận Hoà, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THUẬN HOÀ

Mã số thuế: 5100276000 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thuận Hoà - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang, Xã Thuận Hoà, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI KIÊN CƯỜNG

Mã số thuế: 5100304748 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nghị
Địa chỉ: Thôn Hòa Bắc, Xã Thuận Hoà, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HÀ TUYÊN

Mã số thuế: 5100333668 - Đại diện pháp luật: Bùi Trọng Hoá
Địa chỉ: Thôn Hoà Bắc, Xã Thuận Hoà, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 5100351748 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quốc Đạt
Địa chỉ: Thon Mịch A Xã Thuận Hoà, Xã Thuận Hoà, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TUẤN ANH

Mã số thuế: 5100359930 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn Mịch A xã Thuận Hoà, Xã Thuận Hoà, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON HƯỚNG DƯƠNG

Mã số thuế: 5100442339 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Phượng
Địa chỉ: Xã Thuận Hòa, Xã Thuận Hoà, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon