Doanh nghiệp tại Xã Thượng Sơn, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỢNG SƠN

Mã số thuế: 5100266690 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, xã Thượng Sơn, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON XÃ THƯỢNG SƠN

Mã số thuế: 5100265182 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Hiền
Địa chỉ: xã Thượng Sơn - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang, xã Thượng Sơn, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRƯỜNG PTDTBT THCS THƯỢNG SƠN

Mã số thuế: 5100265217 - Đại diện pháp luật: Phạm Hải Anh
Địa chỉ: xã Thượng Sơn, Xã Thượng Sơn, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THƯỢNG SƠN

Mã số thuế: 5100276152 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thượng Sơn - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang, xã Thượng Sơn, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÀ BẮC

Mã số thuế: 5100367339 - Đại diện pháp luật: Đặng Xuân Đường
Địa chỉ: Thôn Vàng Luông, Xã Thượng Sơn, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC A THƯỢNG SƠN

Mã số thuế: 5100421226 - Đại diện pháp luật: Phạm Tiến Lực
Địa chỉ: Thượng Sơn, Xã Thượng Sơn, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TÂY CÔN LĨNH

Mã số thuế: 5100423375 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Minh Hải
Địa chỉ: Thôn Vàng Luông, Xã Thượng Sơn, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH CHÈ SHAN TUYẾT XÃ THƯỢNG SƠN

Mã số thuế: 5100458233 - Đại diện pháp luật: Vương Văn Khương
Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, Xã Thượng Sơn, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon