Doanh nghiệp tại Xã Trung Thành, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 5100170011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Tường
Địa chỉ: Thôn Trung sơn, Xã Trung Thành, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TRUNG THÀNH

Mã số thuế: 5100264816 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Trung Thành - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang, xã Trung Thành, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG THÀNH

Mã số thuế: 5100265873 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Trung Thành - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang, xã Trung Thành, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRƯỜNG MẦN NON XÃ TRUNG THÀNH

Mã số thuế: 5100267856 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Trung Thành - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang, xã Trung Thành, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ TRUNG THÀNH

Mã số thuế: 5100267895 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Trung Thành - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang, xã Trung Thành, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH MINH

Mã số thuế: 5100270714 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Định
Địa chỉ: Đội 2 Thôn Trung Sơn, Xã Trung Thành, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ NGỌC ÁNH

Mã số thuế: 5100338049 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn Tấng xã Trung Thành, Xã Trung Thành, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HTX DỊCH VỤ TỔNG HỢP 565

Mã số thuế: 5100354442 - Đại diện pháp luật: Mai Đức Thật
Địa chỉ: Thôn Trang Xã Trung Thành, Xã Trung Thành, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HTX CƠ KHÍ MINH NHẬT

Mã số thuế: 5100360936 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Bình
Địa chỉ: Thôn chang xã Trung Thanh, Xã Trung Thành, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ BẢO HÀ

Mã số thuế: 5100419410 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Viết
Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, Xã Trung Thành, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH THÀNH SƠN, XÃ TRUNG THÀNH

Mã số thuế: 5100454895 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết
Địa chỉ: Thôn Minh Thành xã Trung Thành, Xã Trung Thành, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP HƯƠNG CAM

Mã số thuế: 5100456275 - Đại diện pháp luật: Chúng Văn Dũng
Địa chỉ: Bản Tàn Trung Thành, Xã Trung Thành, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TRUNG THÀNH

Mã số thuế: 5100458258 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Thành
Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, Xã Trung Thành, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ GIA LINH

Mã số thuế: 5100461797 - Đại diện pháp luật: Đặng Quốc Huỳnh
Địa chỉ: Thôn Bản Tàn, Xã Trung Thành, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon