Doanh nghiệp tại Xã Tùng Bá, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP HOÀNG YẾN

Mã số thuế: 5100170029 - Đại diện pháp luật: Vương Văn Yến
Địa chỉ: Thôn Hồng tiến, xã Tùng bá, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN 18 THỦY ĐIỆN TÙNG BÁ

Mã số thuế: 5100250644 - Đại diện pháp luật: Tăng Văn Thuân
Địa chỉ: Trung tâm điều hành nhà máy thủy điện Bản Kiếng, Xã Tùng Bá, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG XÃ TÙNG BÁ

Mã số thuế: 5100264894 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tùng Bá - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang, xã Tùng Bá, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÙNG BÁ

Mã số thuế: 5100264830 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tùng Bá - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang, xã Tùng Bá, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC C XÃ TÙNG BÁ

Mã số thuế: 5100275014 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tùng Bá - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang, xã Tùng Bá, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC B TÙNG BÁ

Mã số thuế: 5100276145 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tùng Bá - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang, Xã Tùng Bá, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TÙNG BÁ

Mã số thuế: 5100276120 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tùng Bá - Huyện Vị Xuyên - Hà Giang, xã Tùng Bá, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ THUỶ NÔNG XÃ TÙNG BÁ

Mã số thuế: 5100315098 - Đại diện pháp luật: Vương Văn Đoan
Địa chỉ: Đầu cầu treo suối là, Xã Tùng Bá, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP BẢO NGỌC

Mã số thuế: 5100333957 - Đại diện pháp luật: Mương Ngọc Tuyên
Địa chỉ: Thôn Phúc Hạ xã Tùng Bá, Xã Tùng Bá, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN XÃ TÙNG BÁ

Mã số thuế: 5100392127 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan
Địa chỉ: Thôn Hồng Tiến, Xã Tùng Bá, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ SƠN HÀ

Mã số thuế: 5100412888 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Sang
Địa chỉ: Xã Tùng Bá, Xã Tùng Bá, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI GIA KHỞI

Mã số thuế: 5100422318 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Ngộ
Địa chỉ: Thôn Bản Máo, Xã Tùng Bá, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DƯỢC LIỆU HỒNG TIẾN

Mã số thuế: 5100432919 - Đại diện pháp luật: Vũ Trọng Quyền
Địa chỉ: Hồng Tiến - Tùng Bá, Xã Tùng Bá, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ THÔN NẬM RỊA XÃ TÙNG BÁ

Mã số thuế: 5100445717 - Đại diện pháp luật: Đán Thanh Hải
Địa chỉ: Xã Tùng Bá, Xã Tùng Bá, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP HỒNG MINH

Mã số thuế: 5100459639 - Đại diện pháp luật: Trương Ơn Viên
Địa chỉ: Thôn Hồng Minh, Xã Tùng Bá, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SƠN HÀ TÙNG BÁ HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100464396 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Sang
Địa chỉ: Thôn Bản Đén, Xã Tùng Bá, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP TÙNG BÁ

Mã số thuế: 5100476426 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thoán
Địa chỉ: Thôn Hồng Tiến, Xã Tùng Bá, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO NÂNG THOẠI

Mã số thuế: 5100477701 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Thưởng
Địa chỉ: Thôn Bản Kiếng, Xã Tùng Bá, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon