Doanh nghiệp tại Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP XÂY LẮP HOÀNG LONG

Mã số thuế: 5100108937 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Sinh
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

PHÒNG TƯ PHÁP XÍN MẦN

Mã số thuế: 5100136187 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cốc pài, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

CÔNG TY TNHH - TỔNG CÔNG TY GIA LONG

Mã số thuế: 5100146202 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan Dung
Địa chỉ: , Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

PHÒNG NÔNG NGHIỆP

Mã số thuế: 5100152291 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN XÍN MẦN

Mã số thuế: 5100166008 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cốc Pài, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BÌNH ĐỊNH

Mã số thuế: 5100169009 - Đại diện pháp luật: Bùi Nhân Tiến
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ KHỞI PHƯỢNG

Mã số thuế: 5100178109 - Đại diện pháp luật: Trương Quang Khởi
Địa chỉ: Tổ 2 cốc pài, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HTX HUYỀN AN

Mã số thuế: 5100178099 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tháp Huyền
Địa chỉ: Tổ 1 xã cốc pài, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÀ KIÊN

Mã số thuế: 5100246493 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Thoả
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂY BẮC

Mã số thuế: 5100247514 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Phương
Địa chỉ: Thị trấn Cốc Pài, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HTX TIẾN THỊNH

Mã số thuế: 5100257110 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 3 - xã Cốc Pài, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN XÍN MẦN

Mã số thuế: 5100262576 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Địa chỉ: xã Cốc Pài, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN XÍN MẦN

Mã số thuế: 5100263461 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Cốc Pài, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HOÀNG DŨNG

Mã số thuế: 5100267782 - Đại diện pháp luật: Phan Phi Hùng
Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Cốc Pài, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

TRUNG TÂM DỊCH VỤ CÔNG CỘNG - MÔI TRƯỜNG VÀ CẤP THOÁT NƯỚC HUYỆN XÍN MẦN

Mã số thuế: 5100270753 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 3 - Cốc Pài, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TUẤN QUYÊN

Mã số thuế: 5100273507 - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Quang
Địa chỉ: Thị trấn Cốc Pài, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

THANH TRA HUYỆN XÍN MẦN

Mã số thuế: 5100279604 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cốc Pài, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI THƯƠNG MAI TỔNG HỢP KIÊN CƯỜNG

Mã số thuế: 5100305526 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Cường
Địa chỉ: Tổ 4, TT Cốc Pài, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN XÍN MẦN

Mã số thuế: 5100308118 - Đại diện pháp luật: Hoàng Kim Xuyến
Địa chỉ: Tổ 3 thị trấn Cốc Pài, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Mã số thuế: 5100308206 - Đại diện pháp luật: Bùi Minh Hiệu
Địa chỉ: Thị trấn Cốc Pài - Huyện Xín Mần - Hà Giang, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN VINH QUANG PT

CÔNG TY TNHH HG PIPI SHOPPING VINA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHIPTRAVEL

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ITS

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HÀ GIANG APOLLO

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÚC THÀNH 868

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI - VẬN TẢI - XĂNG DẦU THÁI SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG SƠN HG

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT HÀ GIANG

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOÁNG SẢN AN THỊNH HÀ GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THIÊN HỒ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÚ HƯNG HÀ GIANG

HỢP TÁC XÃ HỢP THÀNH

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ KIM THẠCH

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ KIM LINH

TRƯỜNG MẦM NON KIM LINH

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ PHÓ BẢNG

HTX TOÀN THÔN THÈN PẢ

HỢP TÁC XÃ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG THÔN MA LÉ

TRƯỜNG TIỂU HỌC MA LÉ

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC XÃ THƯỢNG PHÙNG

HTX NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH TU SẢN

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH PÌ LÈNG PASS

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NHO QUẾ 1

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TẢ LỦNG

TRƯỜNG MẦM NON KHÂU VAI

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DAN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ THẮNG MỐ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP PHÚC LÌN

TRƯỜNG MẦM NON XÃ SỦNG CHÁNG

Administratoricon