Doanh nghiệp tại Thị Trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KHÁNH LINH

Mã số thuế: 5100491713 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Liêm
Địa chỉ: Thôn Cốc Pài, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG OANH

Mã số thuế: 5100491618 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trí Tuy
Địa chỉ: Thôn Vũ Khí, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THÀNH CHUNG XM

Mã số thuế: 5100489785 - Đại diện pháp luật: HOÀNG VĂN CHUNG
Địa chỉ: Tổ 01, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỊNH PHÁT 888

Mã số thuế: 5100486738 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dung
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100480415 - Đại diện pháp luật: Vũ Tuấn Anh; Mai Văn Thụ
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP XÂY LẮP HOÀNG LONG

Mã số thuế: 5100108937 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Sinh
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

PHÒNG TƯ PHÁP XÍN MẦN

Mã số thuế: 5100136187 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cốc pài, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

CÔNG TY TNHH - TỔNG CÔNG TY GIA LONG

Mã số thuế: 5100146202 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan Dung
Địa chỉ: , Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

PHÒNG NÔNG NGHIỆP

Mã số thuế: 5100152291 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN XÍN MẦN

Mã số thuế: 5100166008 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cốc Pài, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BÌNH ĐỊNH

Mã số thuế: 5100169009 - Đại diện pháp luật: Bùi Nhân Tiến
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ KHỞI PHƯỢNG

Mã số thuế: 5100178109 - Đại diện pháp luật: Trương Quang Khởi
Địa chỉ: Tổ 2 cốc pài, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HTX HUYỀN AN

Mã số thuế: 5100178099 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tháp Huyền
Địa chỉ: Tổ 1 xã cốc pài, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÀ KIÊN

Mã số thuế: 5100246493 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Thoả
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂY BẮC

Mã số thuế: 5100247514 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Phương
Địa chỉ: Thị trấn Cốc Pài, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HTX TIẾN THỊNH

Mã số thuế: 5100257110 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 3 - xã Cốc Pài, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN XÍN MẦN

Mã số thuế: 5100262576 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Địa chỉ: xã Cốc Pài, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN XÍN MẦN

Mã số thuế: 5100263461 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Cốc Pài, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HOÀNG DŨNG

Mã số thuế: 5100267782 - Đại diện pháp luật: Phan Phi Hùng
Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Cốc Pài, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

TRUNG TÂM DỊCH VỤ CÔNG CỘNG - MÔI TRƯỜNG VÀ CẤP THOÁT NƯỚC HUYỆN XÍN MẦN

Mã số thuế: 5100270753 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 3 - Cốc Pài, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon