Doanh nghiệp tại Xã Bản Díu, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

UBND XÃ BẢN DÍU

Mã số thuế: 5100136243 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bản díu - Huyện Xín Mần - Hà Giang, Xã Bản díu, Huyện Xín Mần, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẢN DÍU

Mã số thuế: 5100279731 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bản Díu - Huyện Xín Mần - Hà Giang, Xã Bản Díu, Huyện Xín Mần, Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON BẢN DÍU

Mã số thuế: 5100279724 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bản Díu - Huyện Xín Mần - Hà Giang, Xã Bản Díu, Huyện Xín Mần, Hà Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BẢN DÍU

Mã số thuế: 5100279749 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bản Díu - Huyện Xín Mần - Hà Giang, Xã Bản Díu, Huyện Xín Mần, Hà Giang

NÔNG QUANG TỪ

Mã số thuế: 5100342486 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: bản Díu, Xã Bản Díu, Huyện Xín Mần, Hà Giang

VẠNG THỊ XĂNG

Mã số thuế: 5100342479 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bán díu, Xã Bản Díu, Huyện Xín Mần, Hà Giang

VÀNG CHẨN DÌN

Mã số thuế: 5100342493 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: bản Díu, Xã Bản Díu, Huyện Xín Mần, Hà Giang

VƯƠNG XUÂN VƯƠNG

Mã số thuế: 5100342510 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản díu, Xã Bản Díu, Huyện Xín Mần, Hà Giang

VÀNG SEO LÌ

Mã số thuế: 5100342503 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bán díu, Xã Bản Díu, Huyện Xín Mần, Hà Giang

LÙNG THỊ XÁ

Mã số thuế: 5100343539 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Díu, Xã Bản Díu, Huyện Xín Mần, Hà Giang

LÙ THỊ DẾ

Mã số thuế: 5100343521 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Díu, Xã Bản Díu, Huyện Xín Mần, Hà Giang

SẦM VĂN KHƯƠNG

Mã số thuế: 5100370596 - Đại diện pháp luật: Xuân Văn Khương
Địa chỉ: xã Bản Díu, Xã Bản Díu, Huyện Xín Mần, Hà Giang

MAI VĂN CƯỜNG

Mã số thuế: 5100370613 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Cường
Địa chỉ: Xã Bản Díu, Xã Bản Díu, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HOÀNG VĂN TÔI

Mã số thuế: 5100370606 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tôi
Địa chỉ: Xã Bản Díu, Xã Bản Díu, Huyện Xín Mần, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon