Doanh nghiệp tại Xã Cốc Rế, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP CỐC RẾ

Mã số thuế: 5100258996 - Đại diện pháp luật: Lìu Mìn Sò
Địa chỉ: xã Cốc Rế - Huyện Xín Mần - Hà Giang, xã Cốc Rế, Huyện Xín Mần, Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ CỐC RẾ

Mã số thuế: 5100279428 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Cốc Rế - Huyện Xín Mần - Hà Giang, Xã Cốc Rế, Huyện Xín Mần, Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON CỐC RẾ

Mã số thuế: 5100279516 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Cốc Rế - Huyện Xín Mần - Hà Giang, Xã Cốc Rế, Huyện Xín Mần, Hà Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ CỐC RẾ

Mã số thuế: 5100279682 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Cốc Rế - Huyện Xín Mần - Hà Giang, Xã Cốc Rế, Huyện Xín Mần, Hà Giang

NGUYỄN MẠNH HÀ

Mã số thuế: 5100341796 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hà
Địa chỉ: Cốc Rế, Xã Cốc Rế, Huyện Xín Mần, Hà Giang

TRÁNG VĂN KIM

Mã số thuế: 5100342662 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cốc rế, Xã Cốc Rế, Huyện Xín Mần, Hà Giang

LỪU KHÁY CHÀ

Mã số thuế: 5100343553 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cốc Rế, Xã Cốc Rế, Huyện Xín Mần, Hà Giang

LÌU MÌN SÒ

Mã số thuế: 5100370797 - Đại diện pháp luật: Lìu Mìn Sò
Địa chỉ: Xã Cốc Rế, Xã Cốc Rế, Huyện Xín Mần, Hà Giang

NGUYỄN THỊ THỰC

Mã số thuế: 5100371141 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Cốc Rế - Huyện Xín Mần - Hà Giang, Xã Cốc Rế, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP CỐC RẾ

Mã số thuế: 5100473175 - Đại diện pháp luật: Vương Văn Lợi
Địa chỉ: Thôn Nắm Ngà, Xã Cốc Rế, Huyện Xín Mần, Hà Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon